De maatschappij is continu aan het veranderen, waardoor ook organisaties en hun medewerkers mee moeten veranderen. De functies binnen organisaties zijn hierdoor ook steeds meer aan het veranderen, waardoor er voortdurend gekeken moet worden of de competenties van de  medewerker nog aansluiten op de veranderende functie. Het vakgebied loopbaanbegeleiding houdt zich bezig met het optimaal begeleiden van mensen tijdens hun loopbaan.