5 meest bekeken opleidingen:

online studyBen je niet in de gelegenheid om naar een van onze leslocaties te komen?
Geen probleem: je kunt al onze opleidingen ook online volgen!

blog coos van tuinen

''Hoe ziet het leven als docent van Holland Opleidingen Groep er zoal uit?''

Coos van Tuinen:

Allereerst, naast mijn werk als interim-manager en consultant geef ik vanaf 1985 praktijkopleidingen. Ik heb tot voor een aantal jaren geleden die gegeven vanuit mijn eigen bedrijfje en voor diverse opleidingsinstituten en universiteiten.

Sinds drie jaar werk ik uitsluitend als docent voor Holland Opleidingen Groep. Wat mij zeer motiveert om hier als praktijkdocent werkzaam te zijn is dat de cursist echt in 100% van de gevallen centraal staat. Welk ander opleidingsinstituut biedt 100% startgarantie? Vandaar dat ik ook 1 op 1 sessies met cursisten heb. In deze ‘coronatijd’ voor velen een uitkomst, want de lessen en trainingen gaan door via Skype. 

Inmiddels heb ik tientallen cursisten begeleid en de conclusie is dat 1 op 1 erg gewaardeerd wordt. We gaan dieper op stof in, de praktijk van de cursist krijgt alle aandacht en ook de persoon achter de cursist komt meestal ruim aan bod. Ik spreek zelf van mensenopleidingen, want het mens-zijn bepaalt hoe onze cursisten hun rol als manager, als leidinggevende, als medewerker (in welk soort functie dan ook), invullen.

''Wat ik doe is cursisten leren te leren''

Leer ik cursisten iets? Eigenlijk niet. Wat ik wel doe is cursisten faciliteren dat zij leren te leren, wat zo mooi in vaktaal ‘dubbelslag leren’ en ‘drieslag leren’ wordt genoemd: niet alleen ‘leren op regelniveau’, vooral  ‘leren op inzichtniveau’ en, bij drieslag leren, verandering in gedrag door verandering in principes.

Als docent verzorg ik sessies vooral bij cursisten op hun werk of een andere door hen opgegeven locatie. Groot voordeel is dat ik een indruk krijg van het hart van het bedrijf of de instelling. Meestal wordt dan ook kennis gemaakt met een manager en/of HR Advisor en wordt het op prijs gesteld dat Holland Opleidingen Groep niet een ‘algemeen lesje komt afratelen’ maar juist een opleiding of training op maat heeft gemaakt. Hierbij spelen we flexibel in op de actuele ontwikkelingen binnen het bedrijf. Bij afronding kan het geleerde worden toegepast in een Verbeterplan Praktijk-Case©, wat van meerwaarde is voor het bedrijf.

Belangrijk is ook om cursisten uit de Non-Profit sector nog bewuster te maken dat methoden en technieken uit de Profitsector niet zonder meer op hun sector geplakt kan worden. Omdat er nu een docent aan het woord is, een klein lesje: verschil Profit sector en Non-Profit sector is in 5 woordparen: product vs. proces, transactie vs. interactie, welvaart vs. welzijn, efficiency vs. effectiviteit, marktmechanisme dominant vs. budgetmechanisme dominant.

Wat opvalt is dat bij alle soorten organisaties communicatie een aandachtspunt blijft. Daar liggen in de praktijk de meeste verbeterpunten. Communicatie is essentieel om een gezond evenwicht te bewaren tussen ‘hard’ (processen) en ’hart’ (menselijke factor). De zachte aspecten zijn terecht steeds meer in de belangstelling komen te staan. Collins wees er al op dat de belangrijkste productiefactor die van de mens is.

Om af te sluiten met een model om een ieder scherp te houden; Het gaat dus om een gezond evenwicht tussen ‘hard’ en ‘hart’ te realiseren en dat te borgen. Verpakt in een 6C model:

Coos6c

Figuur: 6C model (Coos van Tuinen op basis van modellen van o.a. Leo Kerklaan en Roger Fisher & William Ury).

Een bedrijf wil managerial in control zijn, onder andere op basis van wet- en regelgeving (compliance). Echter, van belang is intrinsieke motivatie, veranderbereidheid en leervermogen (commitment) waarbij persoonlijke doelen organisatiedoelen worden en omgekeerd (congruence). Dit alles vereist effectieve communicatie (communication) en dat leidt tot een open, innovatieve en respectvolle cultuur (culture). Ondernemers vooral zullen zich afvragen: En dan? Welnu, een goed presterende onderneming leidt tot een 7e C: CASH!

Als docent ben ik zeer tevreden over de lesmethodieken en cursistgerichte attitude van Holland Opleidingen Groep. Vooral de medewerkers van de backoffice verdienen een pluim voor hun flexibiliteit, meedenken met de docenten en het vele ‘onzichtbare’ werk dat gedaan wordt. Daar rest mij nog een groep die een pluim verdient: onze cursisten! Zij hebben niet gekozen voor een gemakkelijke leerroute en zijn in staat om evenwicht te houden tussen privésituatie, werk en studie. Wij van Holland Opleidingen Groep beseffen dat. Daarom passen we bijvoorbeeld het tempo van een studie aan als de cursist dat nodig acht, want studie is altijd faciliterend jegens de cursist. Ook dat maakt Holland Opleidingen Groep uniek.

Auteur: Coos van Tuinen, docent bij Holland Opleidingen Groep
coos van tuinen

Groeien met persoonlijke aandacht

Holland Opleidingen Groep is dé opleider voor iedereen die wil groeien met persoonlijke aandacht. We staan voor praktijkgericht leren, waar we altijd stil staan bij jouw persoonlijke leerdoelen. Jij geeft aan waar je je op wilt focussen, waar je persoonlijke leerdoelen liggen. Waarom wil jij een bepaalde opleiding, training of workshop volgen? Bij ons staat de cursist centraal. Naast de theorie bieden we praktijkgerichte opdrachten, gericht op jouw organisatie. Zo pas je het geleerde direct toe in de praktijk.

blaadje

  • Je betaalt géén inschrijfgeld
  • Persoonlijke begeleiding per module
  • Unieke leermethodiek
  • De praktijk staat centraal
  • 100% startgarantie van iedere opleiding en locatie
  • CRSVG erkend

Erkende kwaliteit door CRKBO- en CRSVG keurmerk

logo CRKBO 200CRVSG Maatwerk 94 CRVSG OpenLijn 92 logo nrto

Met steeds meer aangesloten opleiders! Lees meer over CRSVG