Je studiekeuze:

Je hebt nog geen opleiding gekozen.

MBO Tandartsassistent

mbo-tandartsassistent-niveau-4
€ 10.495,00

Specificaties

Introductie opleiding

De Tandartsassistent werkt in de tandheelkundige zorg. Hij is werkzaam in de algemene tandartsenpraktijk, in een ziekenhuis op de afdeling mondziekten en kaakchirurgie, in een orthodontiepraktijk of in gedifferentieerde tandheelkunde zoals de parodontologiepraktijk. Plekken waar de tandartsassistent ook kan werken zijn: regionale instellingen voor jeugdtandverzorging, verpleeghuizen, mondhygiënisten en het (klinisch) onderwijs bij tandheelkundige opleidingen. Hij bereidt behandelingen voor en rondt ze af. Hij assisteert bij de behandeling en bij onderzoek. Hij ontvangt patiënten, maakt vervolgafspraken en zorgt ervoor dat de dossiers op orde zijn. Hij kan accuraat en hygiënisch werken en voert in opdracht van de behandelaar en met toestemming van de patiënt, bepaalde tandheelkundige werkzaamheden uit. Hieronder vallen ook preventieve behandelingen. Hij moet snel kunnen schakelen tussen werkzaamheden en de daarbij behorende prioriteiten stellen. De Tandartsassistent gaat zorgvuldig met patiënten om. Hij is alert op angst bij patiënten en besteedt er aandacht aan.

Kerntaken en werkprocessen

Uitvoeren van front-office taken

 • Draagt zorgt voor de planning (in de praktijk)
 • Neemt de hulpvraag aan, verheldert deze en zet vervolgstappen in gang
 • Verwerkt patiëntgerelateerde informatie en administratie

Verrichten van handelingen in het kader van tandheelkundige zorg

 • Assisteert bij uitvoeren van tandheelkundige behandelingen
 • Geeft voorlichting en advies
 • Voert bepaalde tandheelkundige handelingen uit
 • Zorgt voor logistiek en beheer

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af

Opbouw opleiding

Deze beroepsopleiding is opgebouwd conform het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het kwalificatiedossier geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding. Deze MBO beroepsopleiding – verkort omvat alleen de beroep specifieke onderdelen van de opleiding.

Algemeen

Deze opleiding bestaat uit:

 • Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door de beroeps specifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatie - dossier.
 • Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K) en werkprocessen (W) waarop de opleidingen van elkaar verschillen.

Basisdelen:

 • Inleiding in de gezondheidszorg
 • Anatomie en fysiologie
 • Pathologie
 • Administratie voor tandartsassistenten
 • Professionele communicatie en beroepshouding
 • Omgaan met diversiteit
 • Hygiëne en infectiepreventie begint bij jezelf

Profieldelen:

 • Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten
 • Tandheelkundige kennis voor tandartsassistenten
 • Infectiepreventie van A tot en met Z

Alle bovengenoemde delen worden ondersteund met gedrukte boeken en een online leeromgeving. Jouw docent zorgt voor een optimale begeleiding van jouw gehele studie, dus van start tot en met de afronden van de opleiding.

Bovengenoemde onderdelen kunnen zowel, mondeling als schriftelijk getoetst worden. Het zijn deels examens via het MBO College van Holland Opleidingen Groep en deels via externe partijen. Alle toetsen staan onder toezicht van het examenbureau en zijn conform de accreditatie.

Alkmaar Amsterdam Arnhem Breda Den Haag Eindhoven Enschede Groningen Leeuwarden Maastricht Rotterdam Utrecht Venlo Zwolle

 

Klik op de plaatsnaam waar je de opleiding wilt volgen om het lesprogramma te bekijken.

Deze opleiding duurt 24 maanden

niet weg

De kosten voor de MBO Tandartsassistent bedragen

€ 10.495,00
all-in, excl. 21% BTW
Kosten zoals bijvoorbeeld lesgeld, literatuur en examenkosten zijn inbegrepen in dit tarief.
Er zijn verder geen bijkomende kosten van toepassing voor deze opleiding.

BTW

Vrijstelling van BTW is mogelijk voor organisaties die geen BTW kunnen terugvorderen.
In dat geval wordt er een toeslag van 10% berekend over de exclusief BTW prijs.

Subsidies en fiscale kortingen

Scholing wordt door de overheid gestimuleerd. Werkgevers komen bijvoorbeeld in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten.
Betaal je de opleiding zelf? Dan kunnen de kosten voor jouw opleiding aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
Door gebruik te maken van deze regelingen, is het volgen van een opleiding ook financieel aantrekkelijk.


MBO beroepsopleiding niveau 4

Groeien met persoonlijke aandacht

Holland Opleidingen Groep is dé opleider voor iedereen die wil groeien met persoonlijke aandacht. We staan voor praktijkgericht leren, waar we altijd stil staan bij jouw persoonlijke leerdoelen. Jij geeft aan waar je je op wilt focussen, waar je persoonlijke leerdoelen liggen. Waarom wil jij een bepaalde opleiding, training of workshop volgen? Bij ons staat de cursist centraal. Naast de theorie bieden we praktijkgerichte opdrachten, gericht op jouw organisatie. Zo pas je het geleerde direct toe in de praktijk.

blaadje

 • Je betaalt géén inschrijfgeld
 • Persoonlijke begeleiding per module
 • Unieke leermethodiek
 • De praktijk staat centraal
 • 100% startgarantie van iedere opleiding en locatie
 • CRSVG erkend

Erkende kwaliteit door CRSVG keurmerk

CRVSG Maatwerk 94 CRVSG OpenLijn 92

Met steeds meer aangesloten opleiders! Lees meer over CRSVG