Verfijn je zoekopdracht:

Kies niveau en vakgebied

Vind je opleiding:
niveau
duur
Typevakgebied 

 Onze keurmerken:

 Wij hebben zowel het CRKBO als het CRSVG Keurmerk

logo CRKBO 200
CRVSG Maatwerk 94CRVSG OpenLijn 92

Recensies

ratings holland opleidingen groep

''Ik heb het als zeer prettig ervaren dat de cursus één op één was. Dagelijks kom ik dingen tegen die we besproken hebben en waar ik nu anders mee om probeer te gaan. Een andere manier van reageren/antwoorden.''

Lida, cursist MBO Training Persoonlijke Effectiviteit
Werkzaam als Medewerker Debiteurenbeheer

Meer recencies

Je studiekeuze:

Je hebt nog geen opleiding gekozen.
 • Competentiecheck   Prijs op offertebasis

  Competentiecheck©

  Holland Opleidingen Groep heeft een specifiek programma ontwikkeld om de competenties van de medewerkers in kaart te brengen. Veel medewerkers hebben jaren geleden een diploma behaald. Door werkervaring hebben deze medewerkers ook verschillende competenties ontwikkeld die vaak nog niet vastgelegd zijn.

  Door de competenties van de medewerkers in kaart te brengen op basis van de ontwikkelde Competentiecheck© kunnen veel medewerkers met een verkort opleidingstraject een diploma behalen die nodig is binnen een organisatie.

  Het bespaart de medewerker tijd en de organisatie kosten als er op basis van de Competentiecheck© vrijstellingen gegeven kunnen worden voor bepaalde modules binnen een opleiding.

  Het programma voor de Competentiecheck© ziet er als volgt uit:

  • Fase 1: Verzamelen van behaalde relevante diploma's
  • Fase 2: Invullen van de vragenlijst
  • Fase 3: Beoordeling door de assessor
  • Fase 4: Gesprek met de assessor
  • Fase 5: Afronding competentiecheck

  Fase 1:

  De medewerker verzamelt relevante diploma's en/of certificaten welke relevant zijn voor de functie. Een kopie van deze diploma's dienen toegevoegd te worden in het totale dossier voor de competentiecheck.

  Ontbrekende diploma's of certificaten kunnen niet meegenomen worden in de eindrapportage.

  Fase 2:

  De competentiecheck bestaat uit een grote hoeveelheid vragen. Per vraag geeft de medewerker een waardering op de schaal van 1 tot en met 5. Geeft de medewerker een waardering van een 1, dan geeft de medewerker aan dat hij/zij helemaal geen ervaring hiermee heeft. Geeft de medewerker een waardering van een 2, dan geeft de medewerker aan dat hij/zij weinig ervaring hiermee heeft. Geeft de medewerker een waardering van een 3, dan geeft de medewerker aan dat hij/zij er neutraal instaat. Geeft de medewerker een waardering van een 4, dan geeft de medewerker aan dat hij/zij enige ervaring hiermee heeft. Geeft de medewerker een waardering van een 5, dan geeft de medewerker aan dat hij/zij veel ervaring hiermee heeft.

  De medewerker dient per vraag een heldere onderbouwing te geven hoe de medewerker tot deze waardering is gekomen. De onderbouwing is noodzakelijk voor de tussentijdse beoordeling door de assessor.

  Fase 3:

  Op basis van de door de medewerker ingevulde vragenlijst van de competentiecheck gaat de assessor een voorlopige beoordeling opstellen. Er wordt hierbij gekeken naar de huidige en toekomstige functie en de door de medewerker aangegeven antwoorden van de vragenlijst.

  Fase 4:

  In deze fase gaat de assessor tijdens een gesprek met de medewerker de vragenlijst bespreken. De medewerker zal aanvullende mondelinge vragen krijgen op basis van de onderbouwing van de antwoorden uit de vragenlijst. Het gaat erom dat er tijdens dit gesprek een helder beeld ontstaat bij de assessor. Op basis van dit gesprek kan de assessor de definitieve rapportage opstellen.

  Fase 5:

  In deze laatste fase wordt er een definitieve rapportage opgesteld. Op basis van deze rapportage worden de aanwezige competenties in verband gebracht met de functie.

  1 dag
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • Loopbaanbegeleiding   Prijs op offertebasis

  Loopbaanbegeleiding: De stap naar uw (nieuwe) toekomst

  De wereld is in rap tempo aan het ontwikkelen. Technologische veranderingen en ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren gezorgd voor snelle veranderingen op de werkvloer. Veel handmatige handelingen zijn overgenomen door machines, computers of robots. Deze ontwikkelingen gaan ook voor komende jaren nog zorgen voor grote veranderingen op de werkvloer.

  Voor iedere functie binnen een organisatie kun je jezelf afvragen hoe die functie er over drie of vijf jaar uitziet. Door de snelle technologische ontwikkelingen binnen organisaties, toenemende werkdruk en internationalisering neemt de behoefte aan loopbaanbegeleiding toe.

  Voor een professionele loopbaanbegeleiding hebben we verschillende loopbaanproducten ontwikkeld, zodat we iedere medewerker met het juiste loopbaanproduct kunnen helpen om de juiste stap naar de toekomst te maken.

  We hebben de volgende loopbaanproducten ontwikkeld:

  • Adviesgesprekken voor beroepskeuze en studiekeuze
  • Coaching bij burn-out, stress, conflicten, ontslag of re-integratie
  • Reflectiegesprekken voor huidige loopbaankoers
  • Coaching bij opstellen CV en sollicitatiegesprekken

  Alle loopbaanproducten hebben vooraf een duidelijke doelstelling en worden als maatwerk aangeboden. De persoonlijke aandacht van de deelnemers staat hierbij centraal.

  1. Adviesgesprekken voor beroepskeuze en studiekeuze

  Door de veelzijdigheid aan beroepen en studies, is het voor veel mensen lastig om hierin een juiste keuze te maken. Als er een moment ontstaat waarbij je een keuze moet maken voor een andere baan, dan is het van belang om vooraf in kaart te brengen welke baan het beste bij je past. Voor iedere baan zijn ook bepaalde competenties vereist. Dit kan betekenen dat er omscholing plaats dient te vinden. Onze adviseur helpt je bij dit traject om zo te komen tot de juiste beroepskeuze of studiekeuze.

  Voor de adviesgesprekken voor beroepskeuze en studiekeuze hanteren wij de volgende stappen:

  • Intake
  • Voorbereiding op het gesprek
  • Uitwerking van het gesprek
  • Adviesrapportage
  • Persoonlijke coaching van de deelnemer

  Door de gestructureerde aanpak worden de deelnemers optimaal begeleid om te komen tot de juiste beroepskeuze en/of studiekeuze.

  2. Coaching bij burn-out, stress, conflicten, ontslag of re-integratie

  Door de toenemende werkdruk krijgen steeds meer werknemers te maken met stress, burn-out, conflicten, ontslag of re-integratie trajecten. Onze professionele adviseur helpt je bij dit traject om zo weer optimaal terug te komen in het arbeidsproces. Het gehele traject wordt op basis van maatwerk uitgevoerd, zodat er een optimaal resultaat ontstaan voor de deelnemer.

  Voor de coaching bij burn-out, stress, conflicten, ontslag of re-integratie hanteren wij de volgende stappen:

  • Intake
  • Voorbereiding op het eerste gesprek
  • Uitwerking van het gesprek
  • Opstellen begeleidingsplan
  • Persoonlijke coaching van de deelnemer op basis van het begeleidingsplan
  • Afronding en evaluatiegesprek

  Door de gestructureerde aanpak worden de deelnemers optimaal begeleid om te komen tot een optimale terugkeer in het arbeidsproces.

  3. Reflectiegesprekken voor loopbaankoers

  Door de veranderende interne processen en de hierdoor veranderende inhoud van functies vragen steeds meer medewerkers en managers zich af of ze nog op de juiste loopbaankoers zitten. Onze professionele adviseur helpt je om jouw huidige loopbaankoers te reflecteren en om samen te bekijken welke koers er voor de toekomst gewenst is. Het gehele traject wordt op basis van maatwerk uitgevoerd, zodat er een optimaal resultaat ontstaan voor de deelnemer.

  Voor de reflectiegesprekken voor de huidige loopbaankoers hanteren wij de volgende stappen:

  • Intake
  • Voorbereiding op het eerste gesprek
  • Uitwerking van het gesprek
  • Opstellen loopbaankoers
  • Persoonlijke coaching van de deelnemer op basis van de nieuwe loopbaankoers
  • Afronding en evaluatiegesprek

  Door de gestructureerde aanpak worden de deelnemers optimaal begeleid om te komen tot een optimale loopbaankoers.

  4. Coaching bij opstellen CV en sollicitatie-gesprekken

  Het opstellen van een juiste CV is voor veel mensen een grote uitdaging. Op welke punten wordt een CV uitgekozen en wordt die persoon uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Onze professionele coach helpt je om jouw CV op een professionele manier op te stellen. Daarnaast kan de coach jou optimaal voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Door met een vertrouwd iemand (de coach) te oefenen op het voeren van een sollicitatiegesprek verhoog je je kans op een leuke baan. Het gehele traject wordt op basis van maatwerk uitgevoerd, zodat er een optimaal resultaat ontstaan voor de deelnemer.

  Voor de reflectiegesprekken voor de huidige loopbaankoers hanteren wij de volgende stappen:

  • Intake
  • Coaching bij opstellen van V.C.
  • Coaching bij sollicitatiegesprek
  • Bespreken van praktijkcases
  • Afronding en evaluatiegesprek

  Door de gestructureerde aanpak worden de deelnemers optimaal begeleid om te komen tot een optimale loopbaankoers.

  1 dag
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • Organisatie Audit   Prijs op offertebasis

  Bedrijfsaudit: voor een scherpe analyse van de organisatie

  Weet jij waar je organisatie zich op dit moment bevindt? Behaalt je je doelstellingen niet altijd? Maak je je zorgen over financiële tegenvallers of over de inzet van de beschikbare middelen? Het is niet gemakkelijk alles binnen uw organisatie onder controle te hebben. Met onze bedrijfsaudit worden knelpunten, risico's en verbeterpunten inzichtelijk. Door onze jarenlange ervaring, zowel nationaal als internationaal, kunnen wij je op een korte termijn een scherpe analyse bieden van de stand van zaken in de organisatie.

  1. Intake met de klant

  Holland Opleidingen Groep start het traject om te komen tot een organisatie-audit door eerst een intake met de klant te hebben. Een organisatie-audit volgt de primaire processen van de organisatie.

  Organisaties zijn voortdurend in beweging. De marktomstandigheden vormen elk jaar opnieuw uitdagingen. Werkzaamheden veranderen met de ontwikkelingen mee en vragen daardoor steeds om aanpassingen van de processen.

  Holland Opleidingen Groep vindt het belangrijk dat de benodigde processtappen binnen de organisatie goed op elkaar aansluiten. De foutkansen nemen hierdoor af en de faalkosten ook. Indien er een mismatch ontstaat komt de leverbetrouwbaarheid (o.a. de kwaliteit) van de organisatie in gevaar.

  Tijdens dit gesprek worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Visie en missie van de organisatie
  • Huidige en toekomstige marktontwikkelingen
  • Inrichting van de huidige organisatie
  • Vastleggen van aandachtsgebieden voor de organisatie-audit
  • Borging beschikbaarheid van de juiste medewerkers tijdens de audit

  Deze intake zorgt voor de fundering van het optimaliseren van de organisatie.

  2. Stappenplan voor de organisatie-audit

  Holland Opleidingen Groep heeft een methodiek ontwikkeld, waarbij het primaire proces centraal staat en tevens de ondersteunende processen meegenomen worden. Deze methodiek van auditeren geeft in relatief korte tijd een goed beeld van waar de verbetermogelijkheden voor een organisatie liggen.

  Uitgangspunt voor verandering

  Het uitvoeren van een audit geeft een duidelijk inzicht waar een organisatie op dit moment staat. Dit kan een prima vertrekpunt zijn voor een veranderproject. Ook kan een audit dienen als voorloper voor een certificeringstraject. Bij een audit gaat het altijd om het in kaart brengen van de huidige situatie binnen de organisatie.

  Hoe pakken wij het aan?

  Alle audits worden door twee consultants uitgevoerd. Op die manier ben je zeker van objectiviteit. Meestal is één dag voldoende voor een audit. De duur van de audit is uiteraard afhankelijk van de omvang. Tijdens de audit wordt er door de consultants ingezoomd op de werkwijze binnen de organisatie. De primaire processen, ondersteunende processen, communicatie en informatiestromen worden voor u in kaart gebracht. Dit kan een uitgebreide en volledige audit zijn, maar ook een audit op één specifieke afdeling.

  3. Mogelijke aandachtsgebieden van de audit

  Een audit kan betrekking hebben op de volgende onderdelen of afdelingen binnen een organisatie:

  • Strategisch management
  • Operationeel management
  • Inkoop
  • Marketing / verkoop
  • Kwaliteitsmanagementsysteem
  • Interne klantrelaties
  • Algemeen procesmanagement
  • Voorraadbeheer
  • Informatiemanagement
  • Planning
  • Productieproces
  • Magazijnbeheer
  • Human Resource Management
  • Documentenstroom
  • Transport
  • Automatisering

  Alle onderdelen bestaan uit een groot aantal vragen. Tijdens de audit worden de direct betrokken medewerkers door de consultants bevraagd over hun eigen bedrijfsprocessen. Aan de hand van deze beschrijving en de gestelde vragen wordt er een totaalbeeld gevormd. De interne processen lopen als rode draad door de audit heen.

  Er kunnen aanvullende onderwerpen opgenomen worden in de audit, welke van belang zijn binnen een specifieke branche of bedrijfstak.

  4. Heldere eindrapportage

  Bij iedere audit wordt de order of interne klantvraag centraal gesteld. Wij schrijven een eindrapport waarbij de sterke punten en de verbeterpunten per afdeling puntsgewijs beschreven zullen worden. Ook dragen wij slotconclusies aan die als input dienen voor veranderprocessen. Binnen twee weken ligt het eindrapport op je bureau. Een mondelinge presentatie door de consultants sluit het geheel af.

  Wil je ondersteuning bij verbeterprocessen?

  Met ons rapport heb je een goed middel in handen om mee aan de slag te kunnen. Holland Opleidingen Groep geeft in het auditrapport voldoende handvatten om tot verbeterprocessen te komen. Natuurlijk kunnen wij de verbeterprocessen ook volledig of gedeeltelijk ondersteunen.

  De audit wordt zowel in opdracht van de klant zelf uitgevoerd alsook in opdracht voor derden uitgevoerd. Voor de audit wordt van tevoren een planning door Holland Opleidingen Groep opgesteld. Op deze manier kan een audit in één of twee dagen uitgevoerd worden.

  1 dag
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • Strategische (Her)Inrichting Organisatie   Prijs op offertebasis

  Is de organisatie klaar voor de toekomst?

  Binnen veel organisaties is de behoefte ontstaan voor het opzetten van een strategische (her)inrichting van de organisatie en een goed functionerende organisatie-cockpit (meetbaarheid van processen). Een organisatie zal ingericht moeten worden van 'persoonsafhankelijk' naar 'procesafhankelijk'. Hierdoor zal de leverbetrouwbaarheid toenemen en de foutkans afnemen.

  In de organisatiecockpit zijn alle stuurmechanismen (Key Performance Indicators, KPI's, en Performance Indicators, PI's) opgenomen. De organisatiecockpit geeft het management inzage in hoe de organisatie ervoor staat. Naast het management krijgen ook de medewerkers de mogelijkheid om inzage te krijgen in de prestaties van hun eigen processen en zodoende te komen tot optimalisatie van processen. Vanuit de visie, missie en strategie zullen de afgeleide doelen bepaald worden.

  Deze afgeleide doelen worden omgezet naar een strategie voor iedere afdeling met de daarbij behorende KPI's. De KPI's worden vervolgens gevoed vanuit de PI's. De PI's worden in de processen gemeten.

  De hoofdprocessen worden op basis van IDEF (Identification Format) uitgewerkt. Alle werkprocessen worden in stroomschema's uitgewerkt. De werkinstructies ondersteunen vervolgens de werkprocessen. Aan ieder proces worden ook de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties gekoppeld. Hierdoor ontstaat een transparante organisatie voor de medewerkers.

  We hebben voor dit gehele traject een fasen-plan ontwikkeld. We starten dit traject altijd na een intakegesprek met de opdrachtgever.

  1. Fase 1: Visie, missie, kernwaarden en afgeleide doelen per afdeling

  Beschrijving

  In deze fase gaat het managementteam aan de slag met het formuleren van een visie en een missie. Daarnaast worden de afgeleide doelen per afdeling vastgesteld. We hanteren hiervoor de brownpaper sessie.

  De afgeleide doelen per afdeling mogen niet met elkaar conflicteren. Door de juiste begeleiding vanuit onze organisatie borgen we de juistheid van de gekozen afgeleide doelen. De kernwaarden dienen voor de uitstraling buiten de organisatie (klanten en stakeholders) en voor het interne gedrag van de medewerkers. De kernwaarden dienen terug te komen in de processen.

  Werkvorm

  Voor het formuleren van een juiste visie, missie en het vaststellen van de kernwaarden en de afgeleide doelen per afdeling, passen we de werkvorm workshop toe. Door onze gestructureerde aanpak kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever komen tot het gewenste resultaat.

  Tijdsbesteding

  De hierna beschreven tijdsbesteding bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van het resultaat van de workshop. We leveren dan een concreet product op welke voor de opdrachtgever direct toegepast kan worden:

  • Opstellen visie en missie 2 dagdelen (8 uren)
  • Vaststellen kernwaarden 1 dagdeel (4 uren)
  • Afgeleide doelen bepalen 2 dagdelen (8 uren)

  Bovenstaande tijdsindicatie is indicatief. Op basis van het intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we een concrete tijdsbesteding geven.

  2. Fase 2: Opstellen strategisch plan per afdeling binnen de organisatie

  Beschrijving

  Op basis van de afgeleide doelen dient het managementteam voor hun eigen afdeling een strategisch meerjarenplan te schrijven, waarbij geborgd gaat worden dat de afgeleide doelen behaald gaan worden. Deze strategie is van belang om de stuurmiddelen te kunnen bepalen. Deze stuurmiddelen zijn de input om te komen tot een organisatiecockpit.

  Onze consultant gaat het proces van de totstandkoming van de strategieën per afdeling begeleiden. Het managementteam kan dit strategische meerjarenplan met hun eigen afdeling uitwerken. Hierin komen ook de marktontwikkelingen, productontwikkelingen en interne uitdagingen aan bod. Ook de theorie van Treacy en Wiersema (waardestrategieën) dienen terug te komen in het plan. Het plan dient daarna ook als 'spoorboekje' voor de afdeling.

  Werkvorm

  Voor het opstellen van een strategisch plan per afdeling, passen we de werkvorm 'workshop' toe. Door onze gestructureerde aanpak kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever komen tot het gewenste resultaat.

  Tijdsbesteding

  De hierna beschreven tijdsbesteding bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van het resultaat van de workshop. We leveren dan een concreet product op welke voor de opdrachtgever direct toegepast kan worden:

  • Opstellen strategisch plan 2 dagdelen (8 uren)

  (per afdeling)

  Bovenstaande tijdsindicatie is indicatief. Op basis van het intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we een concrete tijdsbesteding geven.

  3. Fase 3: Inrichten van de organisatiecockpit

  Beschrijving

  Tijdens deze fase gaat onze consultant samen met de opdrachtgever de benodigde KPI's en PI's vastleggen. De verbinding tussen de KPI's en PI's is van groot belang. De PI's moeten uiteindelijk in de processen te meten zijn. De organisatiecockpit zal op de principes van de Balanced Scorecard gebaseerd zijn, dus vanuit de vier perspectieven: klant, financieel, proces en lerend vermogen. We werken de cockpit uit op management team niveau.

  Er kan ook gekozen worden voor een bredere aanpak vanuit het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit).

  Werkvorm

  Voor het inrichten van de organisatiecockpit, passen we de werkvorm workshop toe. Door onze gestructureerde aanpak kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever komen tot het gewenste resultaat.

  Tijdsbesteding

  De hierna beschreven tijdsbesteding bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van het resultaat van de workshop. We leveren dan een concreet product op welke voor de opdrachtgever direct toegepast kan worden.

  • Inrichten organisatiecockpit 2 dagdelen (8 uren)
  • Check cockpit op volledigheid 1 dagdeel (4 uren)

  Bovenstaande tijdsindicatie is indicatief. Op basis van het intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we een concrete tijdsbesteding geven.

  4. Fase 4: Beschrijven van alle hoofdprocessen

  Beschrijving

  Onze consultant gaat de organisatie ondersteunen bij het beschrijven van de hoofdprocessen. Door middel van gesprekken met de managers gaat de consultant gezamenlijk met interne betrokkenen de hoofdprocessen beschrijven volgens IDEF. Het uitgangspunt is dat de hoofdprocessen transparant zijn voor alle medewerkers en geen harnas zijn binnen de organisatie. De benodigde tijd voor onze consultant per proces is afhankelijk van de input van de manager. Ieder hoofdproces wordt gecontroleerd in de praktijk.

  Onze consultant start altijd eerst met het hoofdproces op het hoogte niveau binnen de organisatie. Dit vindt plaats samen met het managementteam.

  Werkvorm

  Voor het formuleren van het hoofdproces op het hoogte niveau binnen de organisatie, passen we de werkvorm ‘workshop’ toe Door onze gestructureerde aanpak kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever komen tot het gewenste resultaat.

  Tijdsbesteding

  De hierna beschreven tijdsbesteding bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van het resultaat van de workshop. We leveren dan een concreet product op welke voor de opdrachtgever direct toegepast kan worden.

  • Hoofdproces op het hoogte niveau 2 dagdelen (8 uren)
  • Overige hoofdprocessen op basis van regie

  Bovenstaande tijdsindicatie is indicatief. Op basis van het intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we een concrete tijdsbesteding geven.

  5.Fase 5: Beschrijven van alle werkprocessen

  Beschrijving

  In deze fase worden alle werkprocessen vastgelegd in stroomdiagrammen. Op basis van aangedragen instrumenten gaat onze consultant het beschrijven van de werkprocessen ondersteunen. Door middel van gesprekken met de medewerkers van de organisatie zal onze consultant de processen per afdeling gezamenlijk gaan beschrijven in stroomdiagrammen.

  Indien er een medewerker met voldoende kennis aanwezig is binnen de organisatie, dan kan deze medewerker ook een deel van het beschrijven van de processen uitvoeren.

  Onze consultant voert een check uit op alle processen, zodat de consistentie grotendeels geborgd zal zijn. Ieder werkproces wordt gecontroleerd in de praktijk.

  Werkvorm

  Voor het vastleggen van alle werkprocessen binnen de organisatie, passen we de werkvorm adviesgesprek toe. Door onze gestructureerde aanpak kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever komen tot het gewenste resultaat.

  Tijdsbesteding

  De hierna beschreven tijdsbesteding bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van het resultaat van de adviesgesprekken. We leveren dan een concreet product op welke voor de opdrachtgever direct toegepast kan worden.

  • Werkprocessen op basis van regie

  Gezien het feit dat er een dusdanige variatie zit in werkprocessen, is het niet mogelijk om een indicatie te geven van de tijdsbesteding vooraf. Nadat alles hoofdprocessen vastgelegd zijn, kan en een concretere tijdsbesteding gegeven worden.

  6. Fase 6: Beschrijven van alle werkinstructies

  Beschrijving

  De werkprocessen dienen ondersteunt te worden met werkinstructies. Onze consultant gaat tijdens deze projectfase instrumenten aandragen voor het ondersteunen van de organisatie om hun werkinstructies goed te beschrijven. Op basis van de input van de werkprocessen zal onze consultant de werkinstructies per afdeling beschrijven in een aangedragen format. Iedere werkinstructie wordt gecontroleerd in de praktijk.

  Indien er een medewerker met voldoende kennis aanwezig is binnen de organisatie, dan kan deze medewerker ook een deel van het beschrijven van de werkinstructies uitvoeren.

  Onze consultant voert een check uit op alle werkinstructies, zodat de consistentie grotendeels geborgd zal zijn. Ieder werkinstructie wordt gecontroleerd in de praktijk.

  Werkvorm

  Voor het vastleggen van alle werkprocessen binnen de organisatie, passen we de werkvorm adviesgesprek toe. Door onze gestructureerde aanpak kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever komen tot het gewenste resultaat.

  Tijdsbesteding

  De hierna beschreven tijdsbesteding bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van het resultaat van de adviesgesprekken. We leveren dan een concreet product op welke voor de opdrachtgever direct toegepast kan worden.

  • Werkinstructies op basis van regie

  Gezien het feit dat er een dusdanige variatie zit in werkinstructies, is het niet mogelijk om een indicatie te geven van de tijdsbesteding vooraf. Nadat alles werkprocessen vastgelegd zijn, kan en een concretere tijdsbesteding gegeven worden.

  7. Fase 7: Bepalen van de tbv's en competenties per proces

  Beschrijving

  Na het beschrijven van de werkprocessen worden de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties beschreven per werkproces. Hiervoor zal de opdrachtgever (o.a. de afdeling HRM) de input gaan leveren.

  Optioneel:

  Onze consultant kan medewerkers toetsen op de aangegeven taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties op basis van een eigen ontwikkeld competentiecheck-model. Hiermee wordt in kaart gebracht of de juiste persoon de juiste functie heeft. Dit kan in overleg door onze consultant uitgevoerd worden.

  Werkvorm

  Voor het bepalen van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties per proces, passen we de werkvorm adviesgesprek toe. Door onze gestructureerde aanpak kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever komen tot het gewenste resultaat.

  Tijdsbesteding

  De hierna beschreven tijdsbesteding bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van het resultaat van de adviesgesprekken. We leveren dan een concreet product op welke voor de opdrachtgever direct toegepast kan worden.

  • Tbv's en competenties op basis van regie

  Gezien het feit dat er een dusdanige variatie zit in taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties, is het niet mogelijk om een indicatie te geven van de tijdsbesteding vooraf. Nadat alles werkinstructies vastgelegd zijn, kan en een concretere tijdsbesteding gegeven worden.

  1 dag
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • Opzetten Lean - Six Sigma Verbeterconcept   Prijs op offertebasis

  Verbeteren met Lean - Six Sigma!

  Wil jij ook het beste uit jouw organisatie halen? De organisatie groeit dankzij inzet, leiderschap, strategie en anticiperen. Veel omgevingsfactoren hebben invloed op interne ontwikkelingen. Veel organisaties kunnen nog verbetertrajecten uitvoeren om de efficiency en effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Met de consultants van onze organisatie creëer je de beste kansen voor de organisatie om te komen tot een optimaal Lean - Six Sigma verbeterconcept. Wij zijn van mening dat elk verbeterproject uniek is. Klantgerichtheid en maatwerk is voor ons belangrijk. Onze consultants pakken zaken aan op een doortastende manier, waarbij je medewerkers een centrale rol vervullen. Al onze consultants zijn expert op hun gebied en borgen het resultaat.

  Doelgericht en motiverend

  Pragmatisch, doelgericht en motiverend, onze consultants weten dat de samenwerking met je eigen medewerkers van cruciaal belang is. Ons motto is dat een goede consultant zich zo snel mogelijk overbodig hoort te maken. De medewerkers kunnen zelf verder met het eindresultaat. Daarom worden de medewerkers in een actieve rol bij het proces betrokken. Van begin tot eind kunnen onze consultants analyse-, verbeter-, en invoertrajecten managen, coachen en adviseren.

  Meetbare resultaten

  Wij vinden het belangrijk dat de door ons aangedragen Lean - Six Sigma verbeterconcept ook echt gerealiseerd en geborgd is. Wij zorgen er daarom voor dat alle stappen meetbaar zijn. De doelstelling van het verbeterconcept dient dan vooraf SMART gedefinieerd te worden. Tijdens de implementatie controleert de consultant of de behaalde resultaten, nieuwe werkwijzen en/of inzet van middelen nog overeenkomen met de vooraf vastgestelde doelen.

  Wij blijven betrokken

  Het laatste onderdeel van een traject betreft de nazorg. Na afronding van de implementatie blijft de consultant graag nauw betrokken uw verbeterconcept. We willen namelijk wel zeker weten dat het verbeterconcept de gewenste effecten hebben. Natuurlijk blijven onze consultants beschikbaar om je advies te geven.

  De volledige transparantie en de no-nonsense aanpak kenmerken ons als een onderscheidende speler in de markt!

  Het Lean - Six Sigma verbeterconcept

  Wij maken het verschil tussen falen en slagen!

  Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle verbeterprojecten mislukken. Dit betekent concreet dat het eindresultaat van het verbeterproject niet overeenkomt met de vooraf opgestelde businesscase.

  Wij helpen graag bij het doen slagen van het verbeterproject door je te begeleiden in het opzetten van een Lean - Six Sigma verbeterconcept; het organiseren en aansturen van een verbeterproject van begin tot en met het eindresultaat. We spreken zelf graag over de 'Resultaat-benadering', ontstaan door jarenlange projectervaring. Onze aanpak kenmerkt zich door een gefaseerde en resultaatgerichte aanpak waarbij de belangen van de opdrachtgever voorop staan. Wij maken voor jou het verschil tussen slagen en falen.

  De principes van ons Lean - Six Sigma verbeterconcept zijn in drie stappen onder te verdelen:

  • Faseren
  • Beheersen
  • Beslissen

  In al deze stappen zit de theorie van Lean en Six Sigma verwerkt. Wij benaderen daarbij zowel de 'harde' als ook de 'zachte' kant van verbeteren. De medewerkers worden intensief meegenomen in de veranderingen die ontstaan.

  Faseren is het in logische, consequente stappen verdelen van de projectactiviteiten die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Daaraan liggen drie algemene principes ten grondslag: eerst denken dan doen; planvorming en denken van voren naar achteren en terug; het werken van grof naar fijn. We hanteren zes fasen in een project, van initiatieffase tot nazorgfase. Oftewel: van de uitgangspunten voor een businesscase tot en met de overdracht van de beheersorganisatie.

  De tweede stap is het beheersen. Dan hebben we het over alle activiteiten om planmatig en binnen de beschikbare middelen te werken. Hierbij maken we onderscheid tussen beheersing van het object (kwaliteit, geld, tijd) en van het proces (organisatie en informatie). Naast deze beheeraspecten wordt de laatste jaren ook de 'R' van beoordelen van Risico's toegevoegd.

  En dan, tenslotte, de besluitvorming. Daar gaat het erom, dat in alle fasen van het project met beslisdocumenten - goed onderbouwde beslissingen op de juiste plaats in het traject en door de juiste partij genomen worden.

  1 dag
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • Opfriscursus Intercedent   € 495,00

  Ben jij werkzaam als intercedent en heb je behoefte om je kennis op te frissen met de laatste wet- en regelgeving, theorie en vaktermen? Deze opfriscursus is ontwikkeld om je basiskennis te verfrissen en te updaten. Door de jaren heen zijn regels veranderd en zijn er nieuwe aspecten belangrijk geworden. Naast het behandelen van theorie maak je ook diverse opdrachten. Door het maken van deze praktijkgerichte opdrachten, pas je het geleerde direct toe in de praktijk. Na het volgen van deze opfriscursus is je kennis omtrent de onderwerpen als intercedent weer up-to-date. De opfriscursus Intercedent is volledig gericht op de richtlijnen van het SEU examen.

  Doelgroep

  De opfriscursus is ontwikkeld voor medewerkers van uitzendorganisaties, van Werving & Selectie bureaus en van andere organisaties die zich op de arbeidsmarkt begeven. Gelet op de enorme praktische toepassing is de opfriscursus bij uitstek effectief voor medewerkers die al enige tijd in dienst zijn als intercedent.

  Voorbereiding

  1 dag
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • Opfriscursus Wet- en Regelgeving voor HRM   € 495,00

  Heb jij binnen je functie te maken met de wet- en regelgeving voor HRM? Deze opfriscursus behandelt de basis van het arbeidsrecht, de flexibele arbeid en de sociale zekerheid. Naast het behandelen van de theorie, pas je door het maken van praktijkgerichte opdrachten, het geleerde toe in de praktijk. Na het volgen van deze opfriscursus is je kennis omtrent deze wet- en regelgeving weer up-to-date en kun je optimaal werken als HRM-medewerker.

  Doelgroep

  De opfriscursus is ontwikkeld voor medewerkers van HRM afdelingen, uitzendorganisaties, werving & selectie bureaus en van andere organisaties die zich op de arbeidsmarkt begeven. Heb jij vanuit een andere rol de behoefte om jouw kennis omtrent de wet- en regelgeving voor HRM op te frissen? Dan is deze cursus ook geschikt voor jou.

  Voorbereiding

  1 dag
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Commercieel Medewerker (niveau 3)   € 10.495,00

  Een commercieel medewerker werkt in zowel het midden- en kleinbedrijf als in het grootwinkelbedrijf. Als binnen- en/of buitendienstmedewerker werk jij op de afdeling verkoop/administratie. Als commercieel medewerker formuleer je een aanbod aan de klant en je volgt dit op. Je benadert de klant telefonisch of schriftelijk en verwerkt de gegevens in een dossier. Je onderzoekt en signaleert kansen en bespreekt deze met je collega’s. Een commercieel medewerker voert het verkooptraject uit volgens de geldende procedures. Tijdens het contact met de klanten ben je klantgericht, overtuigend en deskundig op het vakgebied. Je bent voor een deel zelfsturend in het uitvoeren van je takenpakket.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als commercieel medewerker heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een commercieel medewerker uitgevoerd:

  Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid

  • Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking
  • Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

  Voert het verkooptraject uit

  • Acquireert klanten en/of opdrachten
  • Bereidt het verkooptraject voor
  • Doet een aanbod met prijsberekening
  • Verzorgt het (interne) ordertraject
  • Voert verkoopgesprekken

  Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

  • Behandelt klachten
  • Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
  • Voert promotieactiviteiten uit
  • Voert webcare werkzaamheden uit
  24 mnd
  3
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO (Junior) Accountmanager (niveau 4)   € 10.495,00

  Een (junior) accountmanager werkt in een business-to-business-setting in het midden- en kleinbedrijf of grootwinkelbedrijf. Je bezoekt nieuwe en bestaande klanten nadat je hen vanuit een binnendienstpositie hebt benaderd en geënthousiasmeerd voor een product en/of dienst. Je signaleert ontwikkelingen en verwerkt deze tot commerciële doelstellingen. Als (junior) accountmanager geef je advies, breng je offertes uit en sluit je de verkoop af. Dit alles leg je vast in het verkoopsysteem. Je bewaakt in de langdurige relatie met de klant de commerciële doelstellingen van het bedrijf en de belangen van de klant. Als (junior) accountmanager kun jij je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken, je werkt zorgvuldig en je bent representatief.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als (junior) accountmanager heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een (junior) accountmanager uitgevoerd:

  Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid

  • Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking
  • Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

  Voert het verkooptraject uit

  • Acquireert klanten en/of opdrachten
  • Bereidt het verkooptraject voor
  • Doet een aanbod met prijsberekening
  • Verzorgt het (interne) ordertraject
  • Voert verkoopgesprekken

  Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

  • Behandelt klachten
  • Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
  • Voert promotieactiviteiten uit
  • Voert webcare werkzaamheden uit

  Voert het accountmanagement uit

  • Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit
  • Coördineert de uitvoering van accountplannen en stelt deze bij
  • Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor
  • Stelt accountplannen op
  • Voert accountanalyses uit
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Medewerker Contactcenter (niveau 3)   € 10.495,00

  Een contactcenter medewerker werkt in een commerciële omgeving en heeft via verschillende kanalen contact met de klanten. Je bent stressbestendig, werkt nauwkeurig en je hebt een goed inlevingsvermogen. Je onderzoekt de markt, verzamelt informatie en doet verbetervoorstellen om de verkoop te verhogen. Je hebt algemene kennis op het gebied van commercie, sales en customer service. Als contactcenter medewerker heb je een uitvoerende rol. Je bent verantwoordelijk voor je eigen takenpakket en je voert dit zelfstandig uit. Je legt verantwoording af aan je leidinggevende.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als medewerker contactcenter heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een medewerker contactcenter uitgevoerd:

  Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid

  • Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking
  • Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

  Voert het verkooptraject uit

  • Acquireert klanten en/of opdrachten
  • Bereidt het verkooptraject voor
  • Doet een aanbod met prijsberekening
  • Verzorgt het (interne) ordertraject
  • Voert verkoopgesprekken

  Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

  • Behandelt klachten
  • Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
  • Voert promotieactiviteiten uit
  • Voert webcare werkzaamheden uit
  24 mnd
  3
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Intercedent (niveau 4)   € 10.495,00

  Als intercedent werk je voornamelijk in de uitzendbranche en houd je je bezig met arbeidsbemiddeling. Je werft, matcht en begeleidt kandidaten. Je bent commercieel gedreven, communicatief vaardig en nauwkeurig. Tijdens het matchingsproces houdt je rekening met de belangen van zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Als intercedent heb je een schakelfunctie en ben je verantwoordelijk voor je eigen takenpakket, maar ook voor de profilering van de organisatie. Je legt verantwoording af aan je leidinggevende.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als intercedent heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een intercedent uitgevoerd:

  Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid

  • Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking
  • Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

  Voert het verkooptraject uit

  • Acquireert klanten en/of opdrachten
  • Bereidt het verkooptraject voor
  • Doet een aanbod met prijsberekening
  • Verzorgt het (interne) ordertraject
  • Voert verkoopgesprekken

  Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

  • Behandelt klachten
  • Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
  • Voert promotieactiviteiten uit
  • Voert webcare werkzaamheden uit

  Werft, matcht en begeleidt kandidaten

  • Begeleidt kandidaten naar werk
  • Matcht kandidaten en vacatures
  • Verricht administratieve werkzaamheden die voortkomen uit de arbeidsbemiddeling
  • Verstrekt informatie en advies aan flexkrachten en opdrachtgevers
  • Werft kandidaten
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Medewerker Marketing en Communicatie (niveau 4)   € 10.495,00

  Een medewerker marketing en communicatie assisteert bij het opstellen van operationele plannen in het teken van het marketing- en communicatiebeleid. Je bent werkzaam op een marketing- en/of communicatieafdeling of bij een adviesbureau. Je assisteert bij het onderzoeken van de markt en je zet zelf onderzoeken op die je ook uitvoert. De gesignaleerde ontwikkelingen verwerk je tot managementinformatie. Verder verzorg je de on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen en beheren van pr-materiaal en het redigeren van aangeleverde teksten. Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en je beschikt over improvisatievermogen om goed in te spelen op veranderende situaties. Kenmerkend voor een zelfstandige teamspeler is je flexibele en dienstverlenende instelling.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als medewerker marketing en communicatie heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een medewerker marketing en communicatie uitgevoerd:

  Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en communicatiebeleid

  • Becommentarieert en actualiseert operationele plannen
  • Doet voorstellen voor een operationeel plan
  • Werkt een operationeel plan uit
  • Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze

  Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten

  • Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
  • Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
  • Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken
  • Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal
  • Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
  • Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
  • Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken

  Assisteert bij het onderzoeken van de markt

  • Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatie
  • Voert marktonderzoeken uit
  • Volgt ontwikkelingen op de markt
  • Zet marktonderzoeken op

  Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie

  • Geeft voorlichting over de organisatie aan derden
  • Redigeert aangeleverde teksten
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Medewerker Evenementorganisatie (niveau 4)   € 10.495,00

  Beroepsbeschrijving

  Als medewerker evenementenorganisatie draag jij bij aan de organisatie van evenementen. Dat betekent vaak dat je werkt in een hectische omgeving. In die omstandigheden moet je voortdurend schakelen tussen opdrachtgever, leidinggevende en in te schakelen partijen. Je kunt draaiboeken opstellen, instructies geven en afspraken maken. Daarom kun je goed communiceren en presenteren. Bovendien beschik jij over de vereiste creativiteit, praktisch inzicht en discipline om een evenement te helpen organiseren. Je bent proactief, ziet werk en je hebt een open, naar buiten gerichte en dienstverlenende houding. Over een aantal praktische zaken kun je zelfstandig beslissingen nemen, maar je weet dat de leidinggevende of opdrachtgever moet besluiten over bijvoorbeeld de inhuur van toeleveranciers en onderaannemers.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  als medewerker evenementenorganisatie heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een medewerker evenementenorganisatie uitgevoerd:

  Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en communicatiebeleid

  • Becommentarieert en actualiseert operationele plannen
  • Doet voorstellen voor een operationeel plan
  • Werkt een operationeel plan uit
  • Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze

  Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten

  • Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
  • Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
  • Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken
  • Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal
  • Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
  • Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
  • Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken

  Organiseert evenementen

  • Coördineert de veiligheid van locaties
  • Coördineert en bewaakt de voortgang tijdens het evenement en evalueert het evenement
  • Overlegt met opdrachtgever
  • Regelt en coördineert de dagelijkse voorzieningen
  • Regelt en coördineert de inrichting van ruimtes en de installatie van materialen
  • Regelt en coördineert het vervoer van materialen en personen
  • Stelt een plan van aanpak op voor een evenement en licht dit toe
  • Voert ondersteunende werkzaamheden uit op het gebied van personeelszaken
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Vestigingsmanager Groothandel (niveau 4)   € 10.495,00

  Als vestigingsmanager groothandel werk je in een of meer vestigingen in de groothandel. Je kunt werken binnen uiteenlopende formules, in de food- en non-foodsector. Je geeft het vestigingsbeleid vorm binnen de bandbreedte, die je gegeven wordt door de centrale organisatie. Je werkt in een steeds veranderende markt en volgt hierbij de ontwikkelingen die er binnen het vakgebied zijn. Je kunt jouw ideeën op overtuigende wijze overbrengen. Je bent accuraat in het runnen van de vestiging. Je houdt je aan regels en procedures en streeft naar efficiënt werken, maar je bent ook flexibel genoeg om je aan de verschillende situaties aan te passen. Je werkt samen met medewerkers en hebt soms een aansturende en/of begeleidende rol. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van zijn vestiging.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als Vestigingsmanager Groothandel voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid

  • Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking
  • Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

  Voert het verkooptraject uit

  • Acquireert klanten en/of opdrachten
  • Bereidt het verkooptraject voor
  • Doet een aanbod met prijsberekening
  • Verzorgt het (interne) ordertraject
  • Voert verkoopgesprekken

  Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

  • Behandelt klachten
  • Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
  • Voert promotieactiviteiten uit
  • Voert webcare werkzaamheden uit

  Geeft het vestigingsbeleid vorm

  • Koopt in voor de vestiging (producten en/of diensten)
  • Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze
  • Profileert de vestiging (op lokaal niveau)
  • Stelt een bedrijfs-/vestigingsplan op

  Runt de vestiging

  • Adviseert over de personeelsbehoefte
  • Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
  • Beheert de goederenstroom
  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Voert vestigingsbeleid uit
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Assistent-Manager Internationale Handel (niveau 4)   € 10.495,00

  Als assistent-manager internationale handel werk je in verschillende branches. Je bent flexibel, gaat goed om met verschillende culturen en past wet- en regelgeving over import en export accuraat toe. Je stelt export- en marketingplannen op. Je speelt in op de wensen van de klant en combineert dit met commercieel inzicht om je verkooptargets te halen. Daarnaast beheers je meerdere moderne vreemde talen, waaronder Engels. Je hebt een uitvoerende, coördinerende en controlerende rol. Je bent verantwoordelijk voor je eigen takenpakket en legt verantwoording af aan je leidinggevende.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als assistent-manager Internationale Handel voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid

  • Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking
  • Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

  Voert het verkooptraject uit

  • Acquireert klanten en/of opdrachten
  • Bereidt het verkooptraject voor
  • Doet een aanbod met prijsberekening
  • Verzorgt het (interne) ordertraject
  • Voert verkoopgesprekken

  Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

  • Behandelt klachten
  • Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
  • Voert promotieactiviteiten uit
  • Voert webcare werkzaamheden uit

  Organiseert en voert import- en exportactiviteiten uit

  • Begeleidt import- en exportorders en coördineert de verzending/het transport
  • Draagt bij aan het optimaliseren van import- en exportprocessen
  • Ondersteunt bij het aanbestedingstraject voor (import)leveranciers
  • Stelt import- en exportdocumenten op en beheert ze

  Stelt een export-/marketingplan op

  • Assisteert bij de selectie van tussenpersonen
  • Brengt exportmarkten in kaart
  • Maakt een exportplan
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Assistent Verkoop/Retail (niveau 1)   € 5.395,00

  Als assistent verkoop/retail werk je in een winkel. Je assisteert bij het verwerken, de opslag en ontvangst van goederen. Daarnaast vul je artikelen bij, verzorg je de schappen en assisteer je bij de verkoop. Je hebt een klantvriendelijke houding, bent servicegericht en stel je dienstverlenend op. Je helpt klanten met dingen die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen. Je werkt gestructureerd, netjes, stelt je actief op en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Als assistent verkoop/retail krijg je de opdrachten van je leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van je taken binnen de gestelde tijd. Je werkt onder de verantwoordelijkheid en begeleiding van je leidinggevende.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als MBO Assistent Verkoop/Retail voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie

  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Voert (assisterende) werkzaamheden uit

  Assisteert bij de verwerking van goederen en/of producten

  • Onderhoudt de artikelpresentatie
  • Voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of producten
  • Voert werk uit bij verzorgen en onderhouden van de werkplek en werkomgeving

  Assisteert bij de verkoop en het verlenen van service

  • Assisteert verkopende collega's
  • Ontvangt de klant
  12 mnd
  1
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Verkoper (niveau 2)   € 7.995,00

  Als verkoper werk je in een verkoopfunctie in een winkel binnen het midden- en kleinbedrijf of grootwinkelbedrijf in de food- en non-foodsector. Je werkt meestal in een verkoopteam en onder leiding van een leidinggevende. Je bent klantgericht en proactief en hebt verstand van het assortiment. Je gebruikt deze kennis om klanten te adviseren. Wanneer de klant tot koop overgaat, handel je deze af aan de kassa. Je zorgt voor een presentatie in de winkel die voldoet aan de richtlijnen van de formule waarin je werkt. Je steekt de handen uit de mouwen om de goederenstroom snel en adequaat te verwerken.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als Verkoper voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Ontvangt en verwerkt goederen

  • Bouwt artikelpresentaties op
  • Controleert en vult artikelpresentaties aan
  • Ontvangt goederen
  • Slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte
  • Verzamelt goederen voor (online-)bestellingen

  Verkoopt en handelt verkoop af

  • Handelt de verkoop af
  • Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
  • Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze
  • Neemt (online)verzoeken, bestellingen en/of klachten van klanten aan
  • Neemt deel aan werkoverleg
  • Ontvangt en benadert klanten
  • Sluit het afrekensysteem af
  • Voert verkoopgesprekken
  18 mnd
  2
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Eerste verkoper (niveau 3)   € 10.495,00

  Als eerste verkoper werk je in een winkel binnen het midden- en kleinbedrijf of grootwinkelbedrijf. Je werkt onder leiding van een manager of ondernemer en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van taken van andere medewerkers. Je werkt mee en verplaatst je, wanneer nodig, in de rol van leidinggevende, probleemoplosser of assistent van de leidinggevende. Je hebt zicht op de werkzaamheden en stelt prioriteiten. Je coördineert de goederenstroom, optimaliseert de verkoop, maakt werkplanningen en doet waar nodig verbetervoorstellen. Je bent flexibel, commercieel en kan met tact mensen bijsturen. Tot slot adviseer je bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als Eerste Verkoper voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie

  • Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen
  • Verzorgt de goederenontvangst/ -opslag
  • Verzorgt de winkelpresentatie
  • Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen

  Optimaliseert verkoop

  • Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen
  • Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
  • Geeft uitvoering aan hospitality
  • Neemt deel en/of leidt het werkoverleg

  Geeft uitvoering aan verkoopactiviteiten

  • Handelt de verkoop af
  • Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar
  • Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie
  • Voert verkoopgesprekken

  Geeft leiding aan een verkoopteam

  • Assisteert bij werving en selectie van medewerkers
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de uitvoering van personeelsbeleid
  • Maakt werkplanningen
  • Stuurt werkzaamheden aan
  24 mnd
  3
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Verkoopadviseur (niveau 3)   € 10.495,00

  Als verkoopadviseur werk je in een winkel of vanuit een showroom, meestal in de non-food, in het midden- en kleinbedrijf of grootwinkelbedrijf. Het kan zijn dat je, om tot een goed advies te komen, ook op locatie bij de klant komt. Je bent een expert en adviseur op jouw vakgebied en je bent in staat de klant te inspireren, te verleiden en vanzelfsprekend ook in te spelen op zijn of haar specifieke wensen. Vanuit die wensen komt je tot een goed advies voor de klant. Je bent in staat in deze fase al een vertrouwensrelatie met de klant op te bouwen. Je maakt een passende offerte en bewaakt na acceptatie van de order ook de uitvoering hiervan. Het betreft meestal langer durende trajecten. Vanuit je expertise zorg je voor een vernieuwende en inspirerende presentatie van het assortiment in de winkel/showroom. Je deelt je expertise met collega’s en je bent ook een vraagbaak voor hen.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als Verkoopadviseur voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie

  • Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen
  • Verzorgt de goederenontvangst/ -opslag
  • Verzorgt de winkelpresentatie
  • Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen

  Optimaliseert verkoop

  • Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen
  • Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
  • Geeft uitvoering aan hospitality
  • Neemt deel en/of leidt het werkoverleg

  Voert verkoop- en adviestrajecten uit

  • Accepteert en registreert de verkooporder
  • Doet een aanbod met prijsberekening
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod
  • Geeft advies op maat/op locatie
  • Regisseert de uitvoering van de order
  24 mnd
  3
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Verkoopspecialist (niveau 3)   € 10.495,00

  Als verkoopspecialist ben je als productspecialist werkzaam binnen de food en non-food, in het midden- en kleinbedrijf en grootwinkelbedrijf. Je gebruikt jouw productkennis, adviesvaardigheden en branchespecifieke informatie om klanten te inspireren. Je doet dit meestal in relatief kortdurende verkoopgesprekken. Je bent gespecialiseerd in het omzetten van verkoopgegevens naar voorstellen ter verbetering van het assortiment en de activiteiten op de winkelvloer. Jouw kennis van winkelpresentatie zet je in, om de producten onder de aandacht van de klant te brengen. Je hebt een open en uitnodigende houding, kunt snel schakelen en vervult door je expertise de rol als vraagbaak voor collega’s.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als Verkoopspecialist voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie

  • Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen
  • Verzorgt de goederenontvangst/ -opslag
  • Verzorgt de winkelpresentatie
  • Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen

  Optimaliseert verkoop

  • Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen
  • Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
  • Geeft uitvoering aan hospitality
  • Neemt deel en/of leidt het werkoverleg

  Voert verkoop- en adviesactiviteiten uit

  • Adviseert en voert verkoopgesprekken
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod
  • Handelt de verkoop af
  • Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar
  • Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie
  24 mnd
  3
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Manager Retail (niveau 4)   € 10.495,00

  Als manager retail werk je in uiteenlopende winkelformules in de food- en non-foodsector. Je beheert een filiaal van een grote winkelketen of een vestiging van een zelfstandig ondernemer met meerdere vestigingen. Je begeleidt en coördineert alle werkzaamheden van een vestiging. Je bent verantwoordelijk voor de omzet van de vestiging en neemt beslissingen om doelstellingen te behalen. Deze hebben betrekking op verkoop, voorraadbeheer, winkelinrichting, kassa- en geldbeheer en personeel. Als het nodig is werk je ook mee in de verkoop en presentatie van de artikelen. Je behartigt de belangen van de retailorganisatie voor alle betrokken partijen. Je vertaalt de doelstellingen van de organisatie naar je eigen vestiging en medewerkers.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als Manager Retail voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Beheert goederenstroom en voorraad

  • Beheert de winkelpresentatie
  • Beheert goederenontvangst en -opslag
  • Bewaakt de voorraad en bestelt

  Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit

  • Beheert het afrekensysteem
  • Coördineert de uitvoering van hospitality binnen het organisatieonderdeel
  • Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af
  • Handelt de verkoop af
  • Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
  • Voert verkoopgesprekken en coördineert deze

  Geeft leiding aan het organisatieonderdeel

  • Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
  • Maakt werkplanningen
  • Organiseert en voert werkoverleg
  • Voert personeelsbeleid uit

  Voert beleid van de organisatie uit

  • Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers
  • Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
  • Inventariseert personeels- en opleidingsbehoefte
  • Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze
  • Profileert de organisatie/het organisatieonderdeel op lokaal niveau
  • Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie
  • Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
  • Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor beleid
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Ondernemer Retail (niveau 4)   € 10.495,00

  Als ondernemer retail heb je een eigen onderneming binnen de retail, in de food- of non-foodsector. Afhankelijk van de grootte heb je medewerkers in dienst. Je zet je ondernemende houding in voor het welslagen van je eigen onderneming. Je maakt een ondernemingsplan met alle ideeën, gegevens en cijfers die van belang kunnen zijn voor het voeren van goed beleid. Je maakt het beleid voor de marketing, in- en verkoop, het personeel en het geld. Je bepaalt hoe de winkel en het assortiment eruitzien. Je bent een echte netwerker die er alles aan doet klanten en relaties aan je te binden en zo het resultaat te verhogen. Om een goed overzicht te hebben houd je een administratie bij voor de omzet, de voorraad en het personeel. Verder werk je zelf in de winkel mee, om je beleid te vertalen naar de werkvloer. Je bent een echte duizendpoot die met alle facetten van de retail te maken heeft.

  Kerntaken en werkprocessen

  Wanneer jij werkt als Ondernemer Retail voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Start een retailonderneming

  • Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming
  • Bereidt de start van de onderneming voor
  • Kiest de naam en locatie(s) van de retailonderneming
  • Maakt een ondernemingsplan
  • Regelt het financiële gedeelte (van het opstarten) van de onderneming

  Richt de retailonderneming in

  • Geeft de bedrijfsprocessen van de onderneming vorm
  • Koopt in voor de onderneming
  • Richt de (fysieke) verkoopruimte, voorraadruimte(n) en de omgeving van de onderneming in
  • Zorgt voor de inhoud en vormgeving van (online) communicatie-, promotie- en verkoopkanalen
  • Zorgt voor de werving en selectie van personeel

  Geeft strategisch leiding aan de retailonderneming

  • Bepaalt de attentiewaarde en hospitality van de onderneming
  • Bewaakt de marktpositie van de onderneming
  • Houdt trends en ontwikkelingen bij en innoveert de onderneming
  • Maakt exploitatie- en liquiditeitsbudgetten
  • Onderhoudt zakelijke contacten

  Geeft operationeel leiding aan de retailonderneming

  • Beheert de goederenstroom van de onderneming
  • Bewaakt de voorraad en bestelt
  • Draagt zorg voor de uitvoering van de bedrijfsadministratie
  • Organiseert de uitvoering van de werkzaamheden
  • Presenteert en promoot de retailonderneming

  Voert operationele activiteiten in de retail uit

  • Adviseert en voert verkoopgesprekken
  • Geeft uitvoering aan hospitality
  • Handelt (online) verzoeken, bestellingen en/of klachten af
  • Handelt de verkoop af
  • Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
  • Verwerkt (online) bestellingen en retouren
  • Verzorgt de (fysieke en online) artikelpresentaties en promotie-informatie
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Medewerker Secretariaat en Receptie (niveau 2)   € 7.995,00

  Als medewerker secretariaat en receptie verricht je zelfstandig ondersteunende werkzaamheden. Eenvoudig van aard vaak met een repeterend karakter. Je verricht niet alleen receptie- en secretariaatswerkzaamheden, maar ook administratieve taken en logistieke- en facilitaire werkzaamheden. Je voert deze taken, wanneer nodig, gelijktijdig uit en je blijft ook onder druk goed presteren. Je beseft bovendien hoe belangrijk het is om jouw werkzaamheden terug te koppelen aan je leidinggevende.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als medewerker secretariaat en receptie heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een medewerker secretariaat en receptie uitgevoerd:

  Voert ondersteunende receptie- en secretariaatswerkzaamheden uit

  • Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af
  • Beheert een agenda
  • Ontvangt bezoekers
  • Verzorgt de inkomende en uitgaande post

  Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit

  • Archiveert administratieve gegevens
  • Controleert ingevoerde administratieve gegevens
  • Voert administratieve gegevens in een geautomatiseerd systeem

  Voert ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden uit

  • Houdt voorraden bij
  • Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of koerier
  • Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte en faciliteiten m.b.t. apparatuur en catering

  Zakelijke correspondentie

  • Controleert zakelijke teksten en verzendt e-mails/correspondentie
  • Verzamelt en verwerkt gegevens tot zakelijke (concept)teksten
  18 mnd
  2
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Medewerker (Financiële) Administratie (niveau 2)   € 7.995,00

  Een medewerker (financiële) administratie verricht zelfstandig eenvoudig ondersteunende werkzaamheden met een repeterend karakter. Belangrijke voorbeelden zijn het bijwerken van dagboeken en sub-administraties met aanverwante taken. Je bent in staat om prioriteiten te stellen en je blijft ook onder druk goed presteren. Je hebt contact met je leidinggevende/opdrachtgever, je collega's van jouw eigen afdeling en incidenteel met medewerkers van andere afdelingen. Je beseft dat het terugkoppelen van je werkzaamheden naar de leidinggevende van belang is om fouten en nalatigheid te voorkomen. Hoewel je als medewerker (financiële) administratie ook steeds meer externe contacten hebt, is er doorgaans sprake van een backofficefunctie.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als medewerker (financiële) administratie verricht je uiteenlopende werkzaamheden. De volgende werkzaamheden worden door een medewerker (financiële) administratie uitgevoerd:

  Voert ondersteunende receptie- en secretariaatswerkzaamheden uit

  • Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af
  • Beheert een agenda
  • Ontvangt bezoekers
  • Verzorgt de inkomende en uitgaande post

  Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit

  • Archiveert administratieve gegevens
  • Controleert ingevoerde administratieve gegevens
  • Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem

  Voert ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden uit

  • Houdt voorraden bij
  • Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of koerier
  • Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte en faciliteiten m.b.t. apparatuur en catering

  Inleiding financiële administratie

  • Sorteert, controleert en codeert eenvoudige boekingsstukken
  • Voert financiële gegevens in in een geautomatiseerd systeem en controleert deze
  18 mnd
  2
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Financieel Administratief Medewerker (niveau 3)   € 10.495,00

  De financieel administratief medewerker werkt op de administratie van een bedrijf of instelling. Dankzij jouw cijfermatig inzicht en vaardigheid met boekhoudkundige software kun jij dagboeken en subadministraties controleren en bewerken. Bij MKB-bedrijven verricht jij ook werkzaamheden voor de invordering van facturen. Je bewaakt de betalingstermijnen en verricht opvolgende acties. Als financieel administratief medewerker voer jij je taken uit met een kritische houding. Je moet je altijd afvragen of de aangeleverde informatie geautoriseerd, juist, volledig en tijdig is. Verder controleer je jouw eigen werk en dat van anderen systematisch. Je werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en je bent soms op de hoogte van privé-gegevens. Daarom ben jij in staat altijd zorgvuldig en integer om te gaan met gegevens.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als financieel administratief medewerker heb jij een uiteenlopend takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een financieel administratief medewerker uitgevoerd:

  Controleert en bewerkt dagboeken

  • Controleert en bewerkt het bankboek
  • Controleert en bewerkt het inkoopboek
  • Controleert en bewerkt het kasboek
  • Controleert en bewerkt het verkoopboek

  Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer

  • Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering
  • Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen
  • Stelt facturen op en controleert deze
  • Voert stamgegevens in en bewerkt deze

  Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties

  • Beheert en controleert een urenregistratie
  • Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens
  24 mnd
  3
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Junior Assistent-Accountant (niveau 4)   € 10.495,00

  Een junior assistent-accountant werkt bij een accountants- of administratiekantoor. Jouw voornaamste taak is de financiële informatie van de klant controleren. Je richt dossiers in, verricht memoriaalboekingen en biedt financieel-administratieve en fiscale ondersteuning. Je verricht je sterk controlerende en licht adviserende werkzaamheden vooral in de MKB-praktijk, in het bijzonder voor de kleinere bedrijven. Vanuit een backofficefunctie heb je regelmatig direct contact met de klant. Je moet je dan ook een goed beeld kunnen vormen van de betreffende bedrijven en branches. Een junior assistent-accountant kan vanuit de beroepsethiek de afweging maken tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als junior assistent-accountant heb je een uiteenlopend takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een junior accountant uitgevoerd:

  Controleert en bewerkt dagboeken

  • Controleert en bewerkt het bankboek
  • Controleert en bewerkt het inkoopboek
  • Controleert en bewerkt het kasboek
  • Controleert en bewerkt het verkoopboek

  Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer

  • Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering
  • Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen
  • Stelt facturen op en controleert deze
  • Voert stamgegevens in en bewerkt deze

  Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties

  • Beheert en controleert een urenregistratie
  • Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens

  Verricht werkzaamheden t.b.v. samenstellingsopdrachten en belastingaangiften

  • Controleert en/of verricht memoriaalboekingen
  • Richt het dossier in van een nieuwe klant
  • Treft voorbereidingen voor de aangiften omzetbelasting
  • Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de samenstellingsopdrachten
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Bedrijfsadministrateur (niveau 4)   € 10.495,00

  Een bedrijfsadministrateur is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. Met jouw inzicht in boekhouden en fiscaliteiten behoud jij overzicht over de gehele administratie met haar sub administraties. Jouw werkzaamheden als bedrijfsadministrateur zijn tweeledig. Enerzijds zijn ze gericht op het controleren, beheren en bijwerken van de dagboeken. Anderzijds assisteer je bij de periodeafsluitingen en bij de aangifte omzetbelasting. Je kan bovendien relatief snel een lager gekwalificeerde medewerker op de sub-administraties vervangen. In het contact met crediteuren en debiteuren kun jij je klantgericht opstellen. Je beschikt over inlevingsvermogen en weet vanuit je beroepsethiek de afweging te maken tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als bedrijfsadministrateur heb je een takenpakket met uiteenlopende werkzaamheden. De volgende werkzaamheden worden door een bedrijfsadministrateur uitgevoerd:

  Controleert en bewerkt dagboeken

  • Controleert en bewerkt het bankboek
  • Controleert en bewerkt het inkoopboek
  • Controleert en bewerkt het kasboek
  • Controleert en bewerkt het verkoopboek

  Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer

  • Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering
  • Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen
  • Stelt facturen op en controleert deze
  • Voert stamgegevens in en bewerkt deze

  Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties

  • Beheert en controleert een urenregistratie
  • Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens

  Verricht werkzaamheden t.b.v. de periodeafsluiting en de belastingaangifte

  • Bereidt de periodeafsluiting voor
  • Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting
  • Verricht boekingen in het memoriaal
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Juridisch-Administratief Dienstverlener (niveau 4)   € 10.495,00

  Een juridisch-administratief dienstverlener verzorgt het klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening. Je behandelt juridische aanvragen en opdrachten en verricht dossierwerkzaamheden. Meestal ben je belast met een deel van de totale procedure, maar je moet wel gedegen inzicht hebben in de gehele procedure. Je voert een deel van de juridisch-administratieve taken zelfstandig uit, binnen je bevoegdheden. In het openbaar bestuur en met name in de sociale zekerheid is je beslissingsbevoegdheid voor complexe zaken in het algemeen redelijk beperkt.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als juridisch-administratief dienstverlener heb jij een veelzijdig takenpakket. De volgende taken worden door een juridisch-administratief dienstverlener uitgevoerd:

  Verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening

  • Verstrekt (juridische) informatie en advies
  • Verwijst indien nodig intern en/of extern door

  Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden

  • Beheert het (digitale) dossier
  • Typeert en interpreteert gegevens t.b.v. vervolgprocedures

  Behandelt (financieel) juridische aanvragen en opdrachten

  • Stelt standaarddocumenten op c.q. vult ze in
  • Verzamelt en registreert gegevens t.b.v. vervolgprocedures
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Medewerker Human Resource Management (HRM) (niveau 4)   € 10.495,00

  Een medewerker HRM houdt zich bezig met de ondersteuning van diverse HRM-processen. Je verricht ook de personeelsadministratie. Bij je werk handel je altijd volgens vastgestelde bedrijfsprocedures en –regels, afgestemd op de geldende organisatiedoelen en wetgeving. Je kunt werkzaam zijn op een ruim opgezette HRM-afdeling van een grote organisatie, maar ook bij een kleinere organisatie waar de salarisadministratie onderdeel is van de HRM-afdeling. Er ontstaan daarnaast steeds meer HRM shared servicecentra om de (standaard) HRM-dienstverlening voor aangesloten organisaties uit handen te nemen. Ook daar kun je als medewerker HRM werkzaam zijn.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als medewerker HRM heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een medewerker HRM uitgevoerd:

  Verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening

  • Verstrekt (juridische) informatie en advies
  • Verwijst indien nodig intern en/of extern door
  • Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden
  • Beheert het (digitale) dossier
  • Typeert en interpreteert gegevens t.b.v. vervolgprocedures

  Verricht de personeelsadministratie en ondersteunt bij diverse HRM processen

  • Genereert in opdracht managementinformatie
  • Verricht (administratieve) ondersteuning t.b.v. de salarisadministratie
  • Verricht juridisch-administratieve ondersteuning bij HRM processen
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Allround Medewerker Facilitaire Dienstverlening (niveau 3)   € 10.495,00

  Een allround medewerker facilitaire dienstverlening is werkzaam in sterk wisselende werkomgevingen en in dienst van een facilitaire aanbieder of werkzaam binnen de facilitaire dienstverlening van organisaties (zowel profit als non-profit). Voorbeelden van organisaties waar jij werkzaam kunt zijn, zijn semioverheidsinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, onderwijsorganisaties, facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, sport- en recreatieaccommodaties en productieomgevingen. De werkomgevingen waar de de werkzaamheden verricht lopen erg uiteen. Je bent overal in en om het gebouw waar je werkt te vinden. Je draagt bij aan hospitality en aan het gebouwbeheer. De klant staat centraal. Werkzaamheden zijn onder andere het faciliteren van bijeenkomsten, verhelpen van (ver)storingen en catering.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als allround medewerker facilitaire dienstverlening heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een allround medewerker facilitaire dienstverlening uitgevoerd:

  Verricht facilitaire werkzaamheden

  • Bevordert de veiligheid
  • Faciliteert bijeenkomsten
  • Onderhoudt contact met interne en externe klanten en leveranciers
  • Onderhoudt ruimten en apparatuur
  • Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af
  • Verwerkt gegevens met informatiesystemen
  • Voert logistieke werkzaamheden uit

  Organiseert de werkzaamheden

  • Bewaakt het budget en te behalen doelen
  • Plant werkzaamheden
  • Stemt af met de leidinggevende
  • Werkt met lerende medewerkers en stagiairs
  24 mnd
  3
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Facilitair leidinggevende (niveau 4)   € 10.495,00

  Als facilitair leidinggevende werk je bij zeer diverse bedrijven zoals scholen, ziekenhuizen, zakelijke dienstverleners of overheidsinstellingen. Je beheert de gebouwen en/of afdelingen, zoals repro, schoonmaak of catering. Je coördineert een grote diversiteit aan facilitaire werkzaamheden. Je geeft leiding en werkt ook mee als het nodig is. Door de variatie in werkzaamheden, omgeving en externe en interne relaties, ben je zeer flexibel. Je houdt het overzicht van de werkzaamheden en verdeelt deze op basis van prioriteit. Je beheert eveneens de budgetten en beoordeelt offertes. Je rapporteert aan het management en stelt verbeterpunten voor. Als facilitair leidinggevende werk je op wisselende tijden, ook in de avond en het weekend.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als facilitair leidinggevende heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een facilitair leidinggevende uitgevoerd:

  Verricht facilitaire werkzaamheden

  • Bevordert de veiligheid
  • Faciliteert bijeenkomsten
  • Onderhoudt contact met interne en externe klanten en leveranciers
  • Onderhoudt ruimten en apparatuur
  • Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af
  • Verwerkt gegevens met informatiesystemen
  • Voert logistieke werkzaamheden uit

  Voert beheerstaken uit

  • Beheert financiën
  • Maakt een plan voor uitvoering van facilitaire dienstverlening
  • Stemt af met het management
  • Voert contractbeheer uit

  Geeft leiding

  • Begeleidt en stuurt (lerende) medewerkers aan
  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Voert gesprekken met medewerkers
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie (niveau 1)   € 5.395,00

  Als assistent horeca, voeding of voedingsindustrie assisteer je bij de productie en het verkoopklaar maken van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld bij een bakker of in een restaurant. Je bent alert op afwijkingen en bedervingen van voeding en je werkt hygiënisch. Je krijgt opdrachten van je leidinggevende. Je maakt de werkruimte klaar voor gebruik, bewerkt en verpakt de producten om je te kunnen verkopen, controleert voorraden en registreert productiegegevens. Na afloop maak jij je werkplek en gebruikte machines schoon en je voert eventueel eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit. Je werkt onder begeleiding.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als assistent horeca, voeding of voedingsindustrie voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie

  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Voert (assisterende) werkzaamheden uit

  Assisteert bij ambachtelijke of industriële productie, verwerking en/of verpakking van voeding

  • Bewerkt en verwerkt voedingsproducten en/of halffabricaten daarvan
  • Maakt (werk)ruimten, gereedschappen en machines schoon
  • Maakt (werk)ruimtes bedrijfsklaar
  • Maakt voedingsproducten klantgereed
  12 mnd
  1
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Assistent Dienstverlening en Zorg (niveau 1)   € 5.395,00

  Als Assistent Dienstverlening en Zorg voer je assisterende werkzaamheden uit in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, de kinderopvang, sportverenigingen of horecagelegenheden. Je zorgt dat jouw werkruimte klaar is voor gebruik, zet materiaal klaar, je maakt schoon en zet koffie en thee. Je staat klanten of gasten te woord en kan hen informatie geven, en als het nodig is doorverwijzen naar een collega. Je bent klantvriendelijk en servicegericht, en zorgt ervoor dat klanten zich veilig voelen. Als Assistent Dienstverlening en Zorg werk je onder toezicht en begeleiding van jouw leidinggevende. De leidinggevende heeft de eindverantwoordelijkheid.

  Wat kun jij doen met deze opleiding?

  Wanneer jij werkt als assistent Dienstverlening en Zorg voer je verschillende taken uit. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie

  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Voert (assisterende) werkzaamheden uit

  Voert ondersteunende werkzaamheden uit

  • Maakt (werk)ruimtes gebruiksklaar
  • Staat derden te woord en verwijst hen door
  • Voert zorgend en/of dienstverlenend werk uit in werk-, woon- en leefomgeving
  12 mnd
  1
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Assistent Logistiek (niveau 1)   € 5.395,00

  Als assistent logistiek assisteer je bij het verwerken van de goederenstroom in een bedrijf, bijvoorbeeld bij een transportbedrijf of distributiecentrum. Je werkzaamheden zijn routinematig en deze voer je binnen een vastgestelde tijd uit. Je bent klantgericht en professioneel en je kent de procedure voor het verwerken van goederen. Je werkt onder begeleiding maar voert je taken zo zelfstandig mogelijk uit. Je bent verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en een goed werktempo. Bij afwijkingen in het proces schakel je je leidinggevende in. De leidinggevende is tevens eindverantwoordelijk.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  De volgende werkzaamheden worden door de assistent logistiek uitgevoerd:

  Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie

  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Voert (assisterende) werkzaamheden uit

  Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom

  • Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris
  • Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op
  • Maakt goederen en/of producten verzendklaar
  • Ontvangt goederen en/of producten
  • Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen
  • Voert handelingen op goederen/of en producten uit
  12 mnd
  1
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Gastheer/-vrouw (niveau 2)   € 7.995,00

  Een gastheer/-vrouw werkt in horecabedrijven met verschillende formules zoals restaurants, bars, feestruimten en vergader-/congrescentra. Soms bedien je internationale gasten. Je stemt je werkzaamheden, producten en diensten af op de wensen van de gast. De grote variatie van opdrachten, onvoorspelbaarheid van gasten en onverwachte werkdruk zorgt dat je je flexibel opstelt. Je zorgt dat de gastenruimte klaar is en voorraden aangevuld. Je ontvangst de gasten, je adviseert hen en neemt bestellingen op. Je maakt drankbestellingen klaar en je serveert deze met de maaltijden uit. In het contact met de gasten richt je je op het creëren van een optimale beleving en houdt je ook het commerciële belang in het oog. Je rekent af met de gast en ruimt op. Je werkt volgens het gastvrijheidsconcept en volgt het sociaal-hygiënisch beleid. Je overleg met collega’s, leidinggevende en de keukenbrigade.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als gastheer/-vrouw heb je veel verschillende taken. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Werkt in de bediening

  • Adviseert gasten en neemt de bestelling op
  • Creëert en onderhoudt de sfeer
  • Maakt dranken serveergereed
  • Neemt reserveringen aan
  • Ontvangt gasten
  • Rekent de bestelling(en) af en neemt afscheid
  • Serveert de bestelling en ruimt af
  • Voert afrondende werkzaamheden uit
  • Voert voorbereidende werkzaamheden uit
  • Werkt met de kassa

  Bewaakt de voorraad

  • Controleert de voorraad
  • Ontvangt en controleert de bestelling
  • Pakt de bestelling uit en slaat deze op
  18 mnd
  2
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Zelfstandig Werkend Gastheer/-Vrouw (niveau 3)   € 10.495,00

  Een zelfstandig werkend gastheer/-vrouw is gericht op het verlenen van service binnen het bedrijf. De omgang met gasten en hun wensen, behoeften en beleving staan hierbij centraal. Je beschikt over coachingsvaardigheden en kan luisteren om (lerende) medewerkers op de werkvloer optimaal en persoonsgericht te begeleiden. Je begeleidt alleen operationeel en je draagt geen eindverantwoordelijkheid. Je taken zijn deels uitvoerend en deels controlerend. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden, zoals het begeleiden en adviseren van gasten en het verwerken van gegevens in de administratie en afsluitende werkzaamheden.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als zelfstandig werkend gastheer/-vrouw verricht je diverse taken. De volgende werkzaamheden worden door een zelfstandig werkend gastheer/-vrouw uitgevoerd:

  Werkt in de bediening

  • Adviseert gasten en neemt de bestelling op
  • Creëert en onderhoudt de sfeer
  • Maakt dranken serveergereed
  • Neemt reserveringen aan
  • Ontvangt gasten
  • Rekent de bestelling(en) af en neemt afscheid
  • Serveert de bestelling en ruimt af
  • Voert afrondende werkzaamheden uit
  • Voert voorbereidende werkzaamheden uit
  • Werkt met de kassa

  Bewaakt de voorraad

  • Controleert de voorraad
  • Ontvangt en controleert de bestelling
  • Pakt de bestelling uit en slaat deze op

  Bestelt en beheert de voorraad

  • Beheert de opslag van de voorraad
  • Bestelt de voorraad
  • Reclameert foute levering bij de leverancier

  Doet voorstellen voor de samenstelling van de menu- en drankenkaart

  • Doet voorstellen voor de menukaart
  • Verzamelt informatie

  Geeft leiding en voert beheerstaken uit

  • Bewaakt het sociaal-hygiënisch beleid
  • Instrueert en begeleidt lerende medewerkers
  • Voert informele en ondersteunt bij formele gesprekken met lerende medewerkers
  24 mnd
  3
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Leidinggevende Bediening (niveau 4)   € 10.495,00

  Een leidinggevende bediening is ingesteld op het bereiken van commerciële effectiviteit. Je richt alle activiteiten op de gast en zijn belangen. Je stemt de producten en diensten af op relevante ontwikkelingen in de markt en koopt producten en diensten op verantwoorde wijze in. Als leidinggevende bediening ben je ingesteld op interpersoonlijke effectiviteit. Je staat open voor gevoelens, houding en motivatie van anderen en laat dit in zijn handelen tot uiting komen. Je beschikt over coachings- en aansturingsvaardigheden en kan luisteren om (lerende) medewerkers op de werkvloer optimaal en persoonsgericht te kunnen begeleiden. Dienstverlening staat centraal.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als leidinggevende bediening heb jij een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een leidinggevende bediening uitgevoerd:

  Werkt in de bediening

  • Adviseert gasten en neemt de bestelling op
  • Creëert en onderhoudt de sfeer
  • Maakt dranken serveergereed
  • Neemt reserveringen aan
  • Ontvangt gasten
  • Rekent de bestelling(en) af en neemt afscheid
  • Serveert de bestelling en ruimt af
  • Voert afrondende werkzaamheden uit
  • Voert voorbereidende werkzaamheden uit
  • Werkt met de kassa

  Bewaakt de voorraad

  • Controleert de voorraad
  • Ontvangt en controleert de bestelling
  • Pakt de bestelling uit en slaat deze op

  Bestelt en beheert de voorraad

  • Beheert de opslag van de voorraad
  • Bestelt de voorraad
  • Reclameert foute levering bij de leverancier
  • Vraagt offertes op en selecteert leveranciers

  Doet voorstellen voor de samenstelling van de menu- en drankenkaart

  • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het gastvrijheidsconcept en bewaakt deze
  • Selecteert dranken
  • Signaleert en beoordeelt trends en ontwikkelingen
  • Stelt de menukaart op
  • Verzamelt informatie

  Geeft leiding en voert beheerstaken uit

  • Begroot financiën
  • Bewaakt financiën
  • Bewaakt het sociaal hygiënisch beleid
  • Maakt een operationeel plan
  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Stuurt medewerkers aan
  • Voert intern formele gesprekken
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Gastronoom/Sommelier (niveau 4)   € 10.495,00

  Als gastronoom sommelier ben jij binnen het horecabedrijf dé specialist op het gebied van dranken, wijnen, spijzen, smaakcombinaties en keukentechnieken. Ook voer je basiswerkzaamheden in de bediening uit. Op basis van specialistische gastronomische kennis ben je in staat om gasten passende adviezen te geven voor het combineren van dranken en gerechten. Die kennis houd jij bij door vakliteratuur te lezen en regelmatig proeverijen en beurzen te bezoeken. Verder bewaak je het sociaal-hygiënisch beleid en beschik je over de aansturingsvaardigheden om het team op de werkvloer zo optimaal en persoonsgericht te begeleiden. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het gastvrijheidsconcept door voorstellen te doen voor aanpassingen van communicatie-uitingen, interieur, exterieur, assortiment, prijsstelling, vorm van dienstverlening, serviceniveau en de invulling van after-sales.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als gastronoom sommelier heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een gastronoom sommelier uitgevoerd:

  Werkt in de bediening

  • Adviseert gasten en neemt de bestelling op
  • Creëert en onderhoudt de sfeer
  • Maakt dranken serveergereed
  • Neemt reserveringen aan
  • Ontvangt gasten
  • Rekent de bestelling(en) af en neemt afscheid
  • Serveert de bestelling en ruimt af
  • Voert afrondende werkzaamheden uit
  • Voert voorbereidende werkzaamheden uit
  • Werkt met de kassa

  Bewaakt de voorraad

  • Controleert de voorraad
  • Ontvangt en controleert de bestelling
  • Pakt de bestelling uit en slaat deze op

  Bestelt en beheert de voorraad

  • Beheert de opslag van de voorraad
  • Bestelt de voorraad
  • Reclameert foute levering bij de leverancier
  • Vraagt offertes op en selecteert leveranciers

  Doet voorstellen voor de samenstelling van de menu- en drankenkaart

  • Doet voorstellen voor de menukaart
  • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het gastvrijheidsconcept en bewaakt deze
  • Selecteert dranken
  • Signaleert en beoordeelt trends en ontwikkelingen
  • Verzamelt informatie
  • Geeft leiding en voert beheerstaken uit
  • Bewaakt het sociaal-hygiënisch beleid
  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Stuurt medewerkers aan
  • Voert intern formele gesprekken
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Leidinggevende Keuken (niveau 4)   € 10.495,00

  Een leidinggevende keuken heeft naast uitvoerende werkzaamheden in de keuken, zoals het bereiden van gerechten, ook leidinggevende taken. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden in de keuken. Dit houdt in dat je diverse plannen maakt en de uitvoering ervan bewaakt. Je stelt begrotingen op en let op de toegekende budgetten. Je coördineert en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden in de keuken. Je verdeelt taken onder medewerkers en bewaakt de voortgang. Ook houdt je rekening met wettelijke regels en voorschriften voor werkzaamheden in de keuken en zorg je voor de inkoop van producten. Uiteraard werk je mee in de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Je zorgt voor het opstellen van menukaarten, menuplanningen en het uitvoeren van bijbehorende calculaties. Je bent kostenbewust en vertoont commercieel gedrag.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Als leidinggevende keuken heb je een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door een leidinggevende keuken uitgevoerd:

  Bereidt gerechten

  • Bereidt gerechten en componenten
  • Maakt mise en place
  • Maakt werkruimtes, gereedschappen en machines in de keuken schoon
  • Past recepten aan
  • Plant zijn werkzaamheden
  • Verricht onderhoud aan keukeninventaris
  • Werkt gerechten voor de uitgifte af

  Beheert keukenvoorraden

  • Bestelt benodigde producten
  • Controleert producten en voert keukenadministratie uit
  • Ontvangt en controleert geleverde producten
  • Slaat geleverde producten op

  Vernieuwt en verbetert de dienstverlening in de keuken

  • Ondersteunt de verbetering van de kwaliteit
  • Ondersteunt de verbetering van efficiency en de beheersing van kosten
  • Ontwikkelt nieuwe gerechten
  • Stelt de menukaart op
  • Voert menu-engineering uit

  Geeft leiding en voert beheerstaken uit

  • Begroot financiën
  • Bewaakt financiën
  • Maakt een operationeel plan
  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Stuurt medewerkers aan
  • Voert intern formele gesprekken
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
 • MBO Manager/Bedrijfsleider Fastservice (niveau 4)   € 10.495,00

  Een manager/bedrijfsleider fastservice werkt in een fastservicebedrijf, waar gasten relatief kort verblijven. Denk aan een cafetaria, strandpaviljoen, koffiezaak, lunchroom, pizza-afhaal, bezorgbedrijf of cateringorganisatie. Je geeft leiding, coördineert, leidt (lerende) medewerkers op, informeert, adviseert en coacht. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de resultaten van de hele vestiging. Je hebt een voorbeeldfunctie naar de medewerkers toe en ondersteunt de manager/ondernemer bij het maken van het jaarplan op basis van de bedrijfsdoelstellingen. Je informeert en beoordeelt medewerkers en legt afspraken vast.

  Wat kun je doen met deze opleiding?

  Een manager/bedrijfsleider fastservice heeft een veelzijdig takenpakket. De volgende werkzaamheden worden door jou uitgevoerd:

  Maakt bedrijfsruimtes bedrijfsklaar en bereidt en/of stelt fastserviceproducten samen

  • Houdt de productie-, distributie- en overige gastenruimtes schoon gedurende zijn dienst
  • Onderhoudt apparatuur en gereedschap
  • Voert afrondende werkzaamheden in de productie- en distributieruimte uit
  • Voert productiewerkzaamheden uit
  • Voert voorbereidende werkzaamheden uit voor productie- en distributieproces

  Verkoopt fastserviceproducten en verleent gastvrijheid aan gasten

  • Bedient en beheert de kassa
  • Distribueert bestellingen
  • Gaat om met normafwijkend gedrag
  • Vangt klachten van gasten op
  • Verkoopt producten
  • Verleent gastvrijheid

  Beheert de voorraad

  • Controleert de voorraad
  • Ontvangt en controleert producten en goederen
  • Transporteert grondstoffen en goederen en slaat deze op

  Geeft leiding en voert beheerstaken uit

  • Assisteert bij bedrijfsontwikkeling
  • Begroot financiën
  • Bewaakt budgetten
  • Plant en verdeelt werkzaamheden
  • Plant voorraadniveaus
  • Rapporteert aan de manager/ondernemer
  • Sluit het fastservicebedrijf af
  • Stuurt medewerkers aan
  • Voert de dagadministratie uit
  • Voert intern formele gesprekken
  24 mnd
  4
  Klassikaal
  Nu inschrijven
Resultaten 1 - 40 van 772

Groeien met persoonlijke aandacht

Holland Opleidingen Groep is dé opleider voor iedereen die wil groeien met persoonlijke aandacht. We staan voor praktijkgericht leren, waar we altijd stil staan bij jouw persoonlijke leerdoelen. Jij geeft aan waar je je op wilt focussen, waar je persoonlijke leerdoelen liggen. Waarom wil jij een bepaalde opleiding, training of workshop volgen? Bij ons staat de cursist centraal. Naast de theorie bieden we praktijkgerichte opdrachten, gericht op jouw organisatie. Zo pas je het geleerde direct toe in de praktijk.

blaadje

 • Je betaalt géén inschrijfgeld
 • Persoonlijke begeleiding per module
 • Unieke leermethodiek
 • De praktijk staat centraal
 • 100% startgarantie van iedere opleiding en locatie
 • CRSVG erkend

Erkende kwaliteit door CRKBO- en CRSVG keurmerk

logo CRKBO 200CRVSG Maatwerk 94 CRVSG OpenLijn 92

Met steeds meer aangesloten opleiders! Lees meer over CRSVG