Home > Alle opleiders > Opleider > Product

MBO Beroepsopleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3) (Online Zelfstudie)

MBO Beroepsopleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3) (Online Zelfstudie)

Je ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Je werkt in een team samen met andere begeleiders. Je bent in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Je biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Je ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Je bent in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

€3.999 all-in, BTW-Vrij

Onze zekerheden:
Je ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Je werkt in een team samen met andere begeleiders. Je bent in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Je biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Je ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Je bent in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

Wat kun je doen met deze opleiding?

Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

  • Evalueert de geboden ondersteuning
  • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
  • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
  • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
  • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

  • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Werkt aan de eigen deskundigheid
 

Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen

  • Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten
  • Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
  • Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie
 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich willen ontwikkelen binnen het beschreven vakgebied. Deze MBO Beroepsopleiding omvat alleen de beroep specifieke onderdelen van de opleiding. De BPV-opdrachten, de talen, rekenvaardigheden en burgerschap vallen buiten de scope van deze opleiding.

Voorbereiding

Deze MBO Beroepsopleiding bestaat uit verschillende studielessen per module. Je doorloopt de studielessen in je eigen studietempo in de online leeromgeving. Je dient deze opleiding wel binnen de gestelde studieduur afgerond te hebben.

Met behulp van onze unieke leermethodiek wordt maximale persoonlijke groei behaald. Flexibel studeren doe je bij Holland Opleidingen - Online Zelfstudie.

Vergelijkbare opleidingen

Geen recent bekeken opleidingen gevonden.

Recent bekeken

Geen recent bekeken opleidingen gevonden.

Heb je behoefte aan persoonlijk studieadvies?

Ok