Home > Alle opleiders > Opleider > Product

MBO Beroepsopleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3) (Virtual Classroom)

MBO Beroepsopleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3) (Virtual Classroom)

Je ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Je werkt in een team samen met andere begeleiders. Je bent in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Je biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Je ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Je bent in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

€11.495 all-in, BTW-Vrij

Onze zekerheden:
Je ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Je werkt in een team samen met andere begeleiders. Je bent in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Je biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Je ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Je bent in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

Wat kun je doen met deze opleiding?

Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

  • Evalueert de geboden ondersteuning
  • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
  • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
  • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
  • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

  • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Werkt aan de eigen deskundigheid
 

Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen

  • Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten
  • Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
  • Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie
 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich willen ontwikkelen binnen het beschreven vakgebied. Deze MBO Beroepsopleiding omvat alleen de beroep specifieke onderdelen van de opleiding. De BPV-opdrachten, de talen, rekenvaardigheden en burgerschap vallen buiten de scope van deze opleiding.

Voorbereiding

Wanneer je kiest voor de dagopleiding, bereid je 2 studiebijeenkomsten per keer voor. Voor de avondopleiding bereid je 1 studiebijeenkomst per keer voor. Iedere studiebijeenkomst vergt ongeveer 3 tot 5 uren voorbereiding. Je dient je ook voor de eerste bijeenkomst voor te bereiden.

Bij Holland Opleidingen - Virtual Classroom krijg je 100% startgarantie, betaal je géén inschrijfgeld en staat de praktijk centraal.

Vergelijkbare opleidingen

Geen recent bekeken opleidingen gevonden.

Recent bekeken

Geen recent bekeken opleidingen gevonden.

Heb je behoefte aan persoonlijk studieadvies?

Ok