Onder Informatiemanagement verstaan we het proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening. Informatiemanagement speelt een belangrijke rol bij het meetbaar maken van de resultaten van de organisatie (dashboard).