Het vakgebied Managementsupport omvat alle aspecten die nodig zijn om het management van een organisatie optimaal te ondersteunen. Steeds meer taken verschuiven van het management naar het managementsupport. Hierbij kun je denken aan het organiseren van events, verslaglegging, voorbereiden van rapportages en maken van afspraken voor het management.