Processen zorgen ervoor dat een organisatie op een uniforme wijze kan functioneren. Alle werkzaamheden binnen een organisatie dienen dan ook als een proces ingericht te zijn. Deze processen worden vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Processen worden zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau vastgelegd  en voorzien van prestatie-indicatoren. Door het optimaal laten aansluiten van processen, worden verspillingen voorkomen (LEAN).