Om grote veranderingen binnen de organisatie door te voeren, worden veranderingen projectmatig uitgevoerd. Om een project succesvol uit te voeren, dient er conform een projectplan gewerkt te worden. Dit projectplan omvat onder andere een aanleiding, probleemstelling, SMART-doelstelling, projectactiviteiten, projectorganisatie, projectplanning, kosten en baten en een risico-analyse.