Praktijkstudie

Praktijkstudie

Je gekozen filters

NIVEAU

niveau opleiding checkbox
Toon meer

STUDIETYPE

Studietype
Toon meer

VAKGEBIED

Vakgebied
Toon meer

PRIJS

Prijsfilter - slider
Prijsfilter - inputs

LOCATIE

Locaties
Toon meer

ERKENNING

Erkenning
Kwaliteitszorg is een veelomvattend en dynamisch vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Veel organisaties besteden steeds meer aandacht aan de kwaliteit van hun producten en diensten.
Met deze cursus leer je de basis van Hospitality
Ben je Facility Manager en wil je meer grip krijgen op de strategie? Om meer inzicht te geven in strategie en strategievorming wordt er in deze cursus duidelijk belicht hoe in facilitaire organisaties om wordt gegaan met strategieontwikkeling en -uitvoering. In deze cursus wordt het begrip facilitaire strategie analytisch verduidelijkt en gedefinieerd. Er worden perspectieven beschreven waaruit facilitaire strategie kan worden ontwikkeld. Ook wordt de toepassing hiervan gedemonstreerd aan de hand van enkele fundamentele ontwikkelingen in de facilitaire praktijk. Na afloop van deze cursus ben je in staat om op doeltreffende wijze een strategische meerwaarde te bieden voor de organisatie.
Deze cursus is voor startende en ervaren communicatieproffesionals, die collega’s en opdrachtgevers willen verassen met een creatieve communicatiestrategie. Tijdens de cursus wordt er dieper ingegaan op het ontwikkelen van een passende strategie. Gedurende deze cursus komen aspecten als denken over strategie, analysetools, storytelling en creatieve communicatiestrategieën aan bod. Deze cursus is een succes onder communicatiemedewerkers en -managers. Na afloop van deze cursus ben je in staat om op doeltreffende wijze een strategische meerwaarde te bieden voor de organisatie.
Hoe organiseer je processen? Hoe bouw je een goede structuur daar omheen? Hoe stuur je dat aan en welke stijl en cultuur past daarbij? Dit zijn belangrijke vragen die onder Management en Organisatie vallen. Tijdens deze cursus wordt hier antwoord op gegeven. Vaktermen als visie, missie, strategie, organisatiestructuren en processen komen tijdens deze cursus aan bod. Na het volgen van de cursus kun je effectieve wijze doelstellingen smart formuleren en toepassen. Ook weet je hoe je organisatiestructuren en processen op kunt zetten en kunt verbeteren.
In deze cursus staat het managen van de interne logistiek binnen organisaties centraal. De rol van logistiek is belangrijk bij het samenwerken in een keten. De leverbetrouwbaarheid naar de klanten is van belang en hierop dienen de interne processen afgestemd te worden. Het meten van de interne prestaties is een taak van Materials Management. Binnen veel (kleinere) organisaties worden de vakgebieden inkoop en logistiek door dezelfde medewerker vervuld. De vakgebieden sluiten vanuit de processen ook op elkaar aan. Dit betekent wel dat deze medewerkers de beschikking moeten hebben over een brede kennis en verschillende vaardigheden. Tijdens deze cursus komen beide vakgebieden samen. Na afloop van deze cursus ben je in staat om op praktische wijze te sturen op de processen van inkoop en logistiek.
Wil jij je carrière een impuls geven op het gebied van organisatie en communicatie? Communicatie kent een sterk creatieve inslag. Voor effectieve communicatie moet elke boodschap duidelijk geformuleerd worden en via verschillende kanalen naar de doelgroep gebracht worden.
Deze cursus gaat over de financiële aspecten van een organisatie. Elke organisatie krijgt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te maken met de financiële gevolgen van haar activiteiten. Tijdens deze cursus komen vaktermen als een ondernemingsplan, kostprijsberekening, investeringsbeslissingen, financieel plan en rentabiliteit aan de orde. Door het volgen van deze cursus ontwikkel je je basiskennis en inzichten op financieel gebied, leer je een kostprijsberekening te maken en leer je een omzetprognose en liquiditeitsprognose op te stellen. Deze cursus is een succes onder financieel medewerkers.
Met deze cursus leer je de basis van Management en Organisatie – Non-Profit
Tijdens deze cursus gaan we in op de relatie tussen het strategisch- en het personeelsbeleid en krijg je instrumenten aangereikt die helpen het personeelsbeleid te operationaliseren. Er zijn verschillende personeelsinstrumenten die ingezet kunnen worden om de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen. Gedurende deze cursus komen aspecten als de HR-gesprekscyclus, belonen, matchen van talenten en functies en loopbaanmanagement- en begeleiding aan bod. Deze cursus is een succes onder HR medewerkers- en managers. Na afloop van deze cursus ben je in staat om op doeltreffende wijze een strategische meerwaarde te bieden voor de organisatie.
Leidinggeven wordt ontwikkeld in de praktijk. Deze cursus geeft inzicht in het effectief leidinggeven aan medewerkers en het motiveren en stimuleren van medewerkers binnen organisaties. Onderwerpen als het managen en leidinggeven, affectief communiceren, culturele empathie en effectieve teams samenstellen komen aan bod. Na het volgen van deze cursus kun je de belangrijkste elementen onderscheiden binnen het vakgebied leidinggeven en motiveren, weet je hoe je op een constructieve manier conflicten kunt managen binnen een afdeling en kun je op een effectieve manier plannen en organiseren. De cursus is een succes onder ambitieuze leidinggevenden.
Met deze cursus leer je de basis van Algemeen Management

Recent bekeken

Geen recent bekeken opleidingen gevonden.

Heb je behoefte aan persoonlijk studieadvies?